SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Parhaat käsikirjoitukset

2019

Tutkimusryhmälle Lasse Rämö et al. ”Surgery versus functional bracing for humeral shaft fractures

Tutkimusryhmälle Aleksi Reito et al. ”Tulosten vaihtelua tutkimusten välillä selittävät tekijät solisluumurtumien operatiivista ja 176 konservatiivista hoitoa vertailevissa tutkimuksissa: satunnaistettujen ja korkealaatuisten havainnoivien tutkimusten metaregressioanalyysi

Tutkimusryhmälle Mikko Rantasalo et al. ”Verityhjiön käytön vaikutus polven tekonivelleikkauksen tuloksiin: 158 satunnaistettu tutkimus”. Lisäksi työ on valittu edustamaan Suomea EFORT:n  Best National Paper-sessiossa (21st EFORT Vienna Congress). SOY maksaa 500€:n matka-apurahan ja EFORT organisaatio tarjoaa ilmaisen osallistumismaksun. 

 

 

2018

 

Tutkimusryhmälle  Antti P. Launonen, Bakir O. Sumrein, Aleksi Reito, Minna K. Laitinen, Ville M. Mattila, Nitep-Group , Tampereen yliopistollinen sairaala, Keski-Suomen keskussairaala
Konservatiivinen hoito verrattuna lukkolevytykseen ikääntyvien olkaluun yl.osan kahden kappaleen murtuman hoidossa. Prospektiivinen, 88 potilaan satunnaistettu tutkimus kahden vuoden seurannalla
 
 
Tutkimusryhmälle  Tero Yli-Kyyny, Reijo Sund, Mikko Heinänen, Antti Malmivaara, Heikki Kröger
Kuopion yliopistollinen sairaala, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopistollinen keskussairaala, THL, Sairaala Orton
Kirurgiset komplikaatiot lonkkamurtuman hoidon j.lkeen - tuloksia 68,800 potilaan rekisteriaineistosta
 
 
Tutkimusryhmälle  Elina Ekman, Keijo Mäkelä, Ia Kohonen, Ari Hiltunen, Ari Itälä, TYKS, Terveystalo-Pulssi, Turku, Pohjola sairaala, Turku
Polven autologisen rusto-luusiirreleikkauksen kliininen ja radiologinen tulos vähintään kymmenen vuoden seurannassa
 

 

2017

 

Tutkimusryhmälle Sanni Leppänen, Mika Niemeläinen, Antti Eskelinen. Polven tekonivelleikkauksen vaikutus potilaiden työkykyyn ja kipulääkkeiden käyttöön – prospektiivinen 2 vuoden seurantatutkimus.
 
 
Tutkimusryhmälle Petteri Lankinen, Raul Laasik, Ville Aalto, Mikhail Saltychev, Jussi Vahtera, Keijo Mäkelä. Työhön paluu polven tekonivelleikkauksen jälkeen.


Tutkimusryhmälle Hannu T Aro, Sanaz Nazari-Farsani, Mia Vuopio, Eliisa Löyttyniemi, Kimmo Mattila. Denosumabin vaikutus periproteettiseen luukatoon ja lonkkaproteesin kiinnittymiseen postmenopausaalisilla naisilla: satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu kliininen tutkimus.

 

2016

Tutkimusryhmälle Juuso Heikkinen, Iikka Lantto, Tapio Flinkkilä, Jaakko Niinimäki, Pasi Ohtonen, Pertti Siira, Vesa Laine, Juhana Leppilahti. Soleus atrophy and tendon elongation common after non-operative treatment of acute Achilles tendon rupture.

Tutkimusryhmälle Sally Järvelä, Tommi Kiekara, Timo Järvelä. Tuplasiirre- versus yksöissiirretekniikka polven eturistisiteen rekonstruktiossa: randomoitu, prospektiivinen tutkimus - 10v seurannan tulokset

Tutkimusryhmälle Tero Kortekangas, Heidi Haapasalo, Tapio Flinkkilä, Pasi Ohtonen, Simo Nortunen, Harri Pakarinen. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus stabiilien Weber B-tyypin pohjeluun murtumien ei-leikkauksellisista hoitovaihtoehdoista.

 

2015

Tutkimusryhmälle Raine Sihvonen, Martin Englund, Aleksandra Turkiewicz, Teppo LN Järvinen. Polven mekaaninen oire ja degeneratiivinen kierukkarepeämä: satunnaistetun lumekontrolloidun tutkimuksen jälkianalyysi.

Tutkimusryhmälle Inari Laaksonen, Gabrielle S. Donahue, Rami Madanat, Keijo T. Makelä, Henrik Malchau. Outcomes of the Recalled ASR Metal-on-Metal Hip Implant System: A Systematic Review.

Tutkimusryhmälle Jaakko Lagus, Mika Niemeläinen, Antti Eskelinen. Polven tekonivelleikkauksen arkivaikuttavuus valikoitumattomassa potilasaineistossa Tekonivelsairaala Coxassa – prospektiivinen seurantatutkimus.

 

2014

Tutkimusryhmälle Ilkka Helenius, Haemish Crawford, Paul D. Sponseller, Thierry Odent, Robert M. Bernstein, Anthony A Stans, Daniel Hedequist, Jonathan H. Phillips: Ruuvifiksaatio parantaa luustodysplasiaa sairastavien lasten C1/C2-instabiliteetin leikkaushoidon tuloksia.

Tutkimusryhmälle Tero Kortekangas, Tapio Flinkkilä, Jaakko Niinimäki, Sannamari Lepojärvi, Pasi Ohtonen, Olli Savola, Harri Pakarinen: Syndesmoosivamman merkitys supinaatio-ulkorotaatio (SER) IV tyypin nilkkamurtumissa.

Tutkimusryhmälle Toni Rikkonen, Kenneth Poole, Joonas Sirola, Reijo Sund, Risto Honkanen, Heikki Kröger: Yksinkertaiset toimintakykytestit ennustavat lonkkamurtumia ja kuolleisuutta postmenopausaalisilla naisilla - 15 vuoden seurantatutkimus

 

2013

Tutkimusryhmälle Tero Kortekangas, Harri Pakarinen, Tapio Flinkkilä, Olli Savola, Pasi Ohtonen, Sannamari Lepojärvi, Jaakko Niinimäki ja Jukka Ristiniemi: Syndesmoosin vamma ja kiinnitys supinaatio-ulkorotaatio-tyypin nilkkamurtumissa: prospektiivinen randomisoitu tutkimus; neljän vuoden seurantatulokset

Tutkimusryhmälle Markku Vuorinen, Kaisa Huotari ja Ville Remes: Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Tutkimusryhmälle Petri Sillanpää, Petteri Kousa, Jussi Elo, Pekka Kannus ja Ville Mattila: Polviluksaation ilmaantuvuus Suomessa 1998 - 2011 ja akuutit polviluksaatiovammat TAYS:ssa 2005 - 2013