SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SUOMEN ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA - VOL 34, NO 3-2011

 

Suomen Ortopediyhdistyksen ohjelma Operatiivisilla päivillä 2011
Helsingin Messukeskus 23. - 25.11.2011

Akillesjännerepeämien ilmaantuvuus Oulussa kasvanut vuosina 1979-2010
Ilkka Lantto, Jarmo Kangas, Pasi Ohtonen, Juhana Leppilampi

Syndesmoosin vamma ja kiinnitys supinaatio-ulkorotaatio-tyypin nilkkamurtumissa: Prospektiivinen randomisoitu tutkimus
Harri Pakarinen, Tapio Flinkkilä, Pasi Ohtonen, Pekka Hyvönen, Martti Lakovaara, Juhana Leppilahti, Jukka Ristiniemi

Syndesmoosivamman ruuvi- ja lankakiinnitys AO/OTA C-tyypin nilkkamurtumissa - prospektiivinen satunnaistettu tutkimus
Olli Savola, Ilkka Lantto, Harri Pakarinen

Infektoitunut nilkkamurtuma - mitkä tekijät ennustavat huonoa lopputulosta?
Mikko T. Ovaska, Tatu J. Mäkinen, Rami Madanat, Tero Vahlberg, Eero Hirvensalo, Jan Lindahl

Nilkkamurtuman leikkaushoidon jälkeisen syvän infektion riskitekijät
Mikko T. Ovaska, Tatu J. Mäkinen, Rami Madanat, Kaisa Huotari, Tero Vahlberg, Eero Hirvensalo, Jan Lindahl

Aktiivisella seurannalla ja palautteella leikkausalueen infektioiden vähenemiseen
Outi Lyytikäinen, Mikko Virtanen, Kaisa Huotari, Salla Toikkanen, Tommi Kärki, Teemu Möttönen ja sairaala-infektio-ohjelman (SIRO) seurantaryhmä

Medial patellofemoral ligament avulsion injury from the patella: classification, surgical technique and clinical outcome
Petri Sillanpää, Heikki Mäenpää, Harri Pihlajamäki

Eturistisiderepeämän korjausleikkaus: kaksoissiirretekniikan vaikutus yhden siirteen tekniikkaan
Piia Suomalainen, Anna-Stina Moisala, Antti Paakkala, Pekka Kannus, Timo Järvelä

Tuplasiirretekniikka vai yhden siirteen tekniikka eturistisiteen korjausleikkaukseen?
Timo Järvelä, Piia Suomalainen

Poikkitanko- versus ruuvikiinnitys ACL rekonstruktiossa
5 vuoden tulokset prospektiivisesta randomoidusta seurantatutkimuksesta

Patrick Björkman, Arsi Harilainen ja Jerker Sandelin

Tape Locking Screw (TLS) tekniikka ACL-rekonstruktiossa
Arsi Harilainen

Transtibiaalinen vs. anteromediaalinen tekniikka eturistisiteen rekonstruktiossa. 265 potilaan seurantatutkimus
Arsi Harilainen, Patrick Björkman, Jerker Sandelin

Evaluation of Joint Cartilage and Subchondral Bone using Arthroscopic Ultrasound Imaging
P. Penttilä, J. Liukkonen, A. Joukainen, T. Viren, J.S. Jurvelin, H. Kröger, J. Töyräs

Polven mekaaninen oire ei ole indikaatio polven tähystykselle
Raine Sihvonen, Teppo Järvinen

Kirurgisesti hoidettujen proksimaalisten humerusmurtumien esiintyvyys - 23 vuoden kansallinen seurantatutkimus
Tuomas T. Huttunen, Antti Launonen, Harri Pihlajamäki, Pekka Kannus, Ville M. Mattila

Hauislihaksen pitkän pään jänteen tenodeesi hidastaa supraspinatusjänteen repeämän korjausleikkauksesta toipumista
Juha Kukkonen ja Ville Äärimaa

Värttinäluun pään sementittömän press-fit tekonivelten seurantatulokset OYS:ssä
Tapio Flinkkilä, Tuomas Kaisto

Lumbaalinen lordoosi: etiologinen tekijä istmisessä spondylolisteesissä? Radiologinen tutkimus 1667 nuorelle selkäpotilaalle.
Dietrich Schlenzka, Mauno Ylikoski, TImo Yrjönen, Leena Ristolainen, Jyrki Kettunen

Neuromuskulaariskolioosikirurgian vaikutus mahalaukun lihassähköiseen toimintaan, mahalaukun tyhjenemiseen ja ylävatsaoireisiin.
Tuomas Jalanko, Ilkka Helenius, Mikko Pakarinen, Päivi Salminen, Jari Peltonen, Risto Rintala, Antti Koivusalo

Hoitamattoman Scheuermannin taudin pitkäaikaisseuranta. Best paper award -voittaja Spine Society of Europe 2011
L Ristolainen, JA Kettunen, M Heliövaara, UM Kujala, A Heinonen, D Schlenzka

Lasten idiopaattisen skolioosin leikkaushoidon tulokset pedikkeliruuvijärjestelmällä
Ilkka Helenius, Mikko Mattila ja Olli Pajulo

Spinaalistenoosileikkaukset ORTONissa 2000 - 2010
Christa Pyy, Timo Laine, Teija Lund, Heikki Österman, Dietrich Schlenzka, Timo Yrjönen, Timo Nyyssönen ja Heikki Kröger

Huokoinen ja bioaktiivinen luusementti tulevaisuuden luurekonstruktiossa
Mervi Puska, Allan J. Aho ja Pekka Vallittu

Luun histomorfometriset löydökset epätyypillisiä reisimurtumia sairastaneilla potilailla
Inari S Tamminen, Tero Yli-Kyyny ja Heikki Kröger

Kartiokeila-TT kokeellisen rustovaurion diagnostiikassa
Jari Salo, Harri T. Kokkonen, Heikki Kröger, Jukka S. Jurvelin, Juha Töyräs

Venyttelyharjoittelu jalkapohjan kalvojänteen rappeuman eli plantaarifaskiopatian hoidossa. Seurantatutkimus.
Mira Kaikkonen, Antti Joukainen, Janne Sahlman

Pigmentoitunut villonodulaarinen synoviitti (PVNS)
Aarne Kivioja

Jättisolukasvaimeen lääkettä eikä puukkoa?
Maija Tarkkanen ja Marjut Laukka

Ultraäänilavaatio tekonivelinfektion hoidossa. Ensimmäiset kokemukset
Anne Alberty ja Kaisa Huotari

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja
Tatu Mäkinen, Ville Remes

Durom-pinnoiteartroplastian kliinis-radiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa
Ilkka Rauma, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen

Trabecular metal -ulkokupin varhaistulokset lonkan kuppirevisioissa
Eerik Skyttä, Ville Remes, Antti Eskelinen

Modulaarinen distaalisesti kiinnittyvä kartiovarsi lonkkarevisiossa
Eerik Skyttä, Ville Remes, Antti Eskelinen

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset 
Pyry Jämsä, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen

Pinnoitetekonivelen tulokset 40-vuotiailla ja sitä nuoremmilla potilailla
Aleksi Reito, Antti Eskelinen, Jorma Pajamäki, Timo Puolakka

Metallireaktio on yleinen ASR-tekonivelen saaneilla potilailla - Systemaattisen seulonnan alustavat tulokset Coxasta
Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Timo Puolakka, Antti Eskelinen