SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SUOMEN ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA - VOL 35, NO 1-2012

Pääkirjoitus
Ilkka Kiviranta

Suomen Ortopediyhdistys: XX Ortopedian ja traumatologian kurssi
Levi Summit 25.3. - 3.4.2012

Monivammapotilas - alkuarvio ja välittömät hoitolinjaukset
Erno Lehtonen-Smeds

Vuoto jatkuu - interventioradiologiaa vai kirurgiaa
Minna Laitinen

Aivovamman pahenemisen esto - dekompressiivinen kraniektomia
Anna Piippo, Jari Siironen

Miten harjoitella vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa - European Trauma Course (ETC)
Tuomas Brinck, Lauri Handolin

Miten harjoitella vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa - traumatiimin simulaatioharjoittelu
Mikko Heinänen

Polven posttraumaattinen jäykkyys ja sen hoito
Antti Joukainen

Kyynärnivelen posttraumaattinen jäykkyys, milloin operaativinen hoito on perusteltu ja miten hoidetaan?
Vesa Savolainen

Voiko posttraumaattista nivelen jäykkyyttä ehkäistä?
Petri Venesmaa

Torakolumbaalisten murtumien kuvantaminen
Jaakko Niinimäki

Torakolumbaalirangan murtumien luokittelu, suuntaviivoja hoitolinjoihin?
Tuukka Porkka

Fixation is Fun - Unohtuiko konservatiivinen hoito? - katsaus -
Pirkka Mäkelä

Anteriorinen kirurgia torakaalirangan murtumissa - indikaatiot ja leikkaustekniikka
Timo Nyyssönen, Ismo Vajanto

Rinta- ja lannerangan murtumien hoito posteriorisilla tekniikoilla
Kati Kyrölä

Torakolumbaaliset murtumat lapsilla
Ilkka Helenius

Vanhusten torakolumbaalisten murtumien erityispiirteitä
Pietari Kinnunen

Solisluun murtumat - miksi leikkaisin?
Kaisa Virtanen

Atraumaattinen olkakipu - Onko leikkaukselle sijaa?
Janne Lehtinen

Lateraalinen epikondyliitti - mikä neuvoksi?
Tero Kotkansalo

Trochanterbursiitti - onko sitä?
Matti Seppänen

Eturistisiteen korjausleikkaus - koska ja kenelle?
Ari Itälä

Nilkan dorsifleksio liikerajoitus - pitääkö pohjetta pidentää?
Heikki Mäenpää

Kapselinaukaisu olkanivelen jäykkyyden hoidossa
Ville Äärimaa

Olkanivelen artroosin etiologia, epidemiologia ja tyypillinen oirekuva
Eerik Skyttä

Artroskopian mahdollisuudet olka-artroosin hoidossa
Tapio Flinkkilä

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely
Jari Mokka

Kuvantaminen ja sen vaikutus hoitomenetelmän valintaan olkanivelen artroosissa
Vesa Lepola

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi
Jarkko Pajarinen

Pinnoite vai varrellinen tekonivel olkapään artroosiin
Hannu Tiusanen

Kiertäjäkalvosin ja olkanivelen artroosi
Ilkka Sinisaari

Mikä on rutiini polven tekonivelleikkaus?
Heikki Kröger

Milloin patella pitää pinnoittaa?
Hannu Miettinen

Kun MCL katkeaa...
Juha Lumiaho

Polven TEP HTO:n ja murtuman jälkeen
Petri Virolainen

Polven tekonivelleikkaus ja ekstra-artikulaariset deformaatiot
Jukka Kettunen

Milloin kytketty polven tekonivel on tarpeen primäärikirurgiassa
Pekka Ylinen

Kurssilla mukana ja kurssin osallistujat