SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Matka-apurahahakemus

Suomen ortopediyhdistys jakaa vuosittain ilman erillistä hakuaikaa matka-apurahoja lyhyttä ulkomailla tapahtuvaa kliinistä opiskelua varten. Apurahaa myönnetään yhdistyksen ulkopuolisen tahon järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja kongresseihin sekä klinikka- ja tutkijavierailuihin. Myönnetyt apurahat ovat esillä yhdistyksen kotisivuilla.

Apurahaa haetaan SOY:n hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee toimittaa SOY:n hallitukselle ennen matkaa osoitteeseen sihteeri[at]soy.fi.

Lue ensin matka-apurahojen jakoperusteet ja hakuohjeet.