SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SOT-lehti On-line 2/2010

SUOMEN ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA - VOL 33. No 2-2010

Puheenjohtajan tervehdys
Petri Virolainen

Operatiiviset päivät 2010
ohjelma

Epätyypilliset reisimurtumat bisfosfonaattihoidon aikana – ilmaantuvuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella
Tero Yli-Kyyny, Olli Savolainen, Inari Tamminen, Heikki Kröger

Intertrokanteeristen murtumien hoito Suomessa 1999–2007, rekisteritietoihin perustuva seurantatutkimus
Yli-Kyyny Tero, Sund Reijo, Juntunen Merja, Kröger Heikki

Reisiluun kaulan luuntiheys lonkan pinnoiteartroplastian jälkeen – vuoden seurantatutkimus
Toni Tapaninen, Petri Venesmaa, Jukka Jurvelin, Heikki Kröger

Lonkan puoliproteesin sijoiltaanmeno ja sille altistavat tekijät käytettäessä posteriorista avausta
Tatu Mäkinen, Rami Madanat, Mikko Ovaska, Martti Soiva, Jussi Haapala

Yhtäaikaiset subtrokanteeriset reisimurtumat pitkäaikaisen risedronaattihoidon jälkeen
Mikko Ovaska, Tatu Mäkinen, Rami Madanat

Inguinal pains in athletes – diferential diagnosis and treatment
Sakari Orava

Geriatric and physiatric oriented rehabilitation after hip fracture temporarily improves the ability to live independently. A randomised comparison of 538 patients
Samppa Harmainen, Juhana Leppilahti, Jaakko Sipilä, Riitta Antikainen, Maija-Liisa Seppänen, Reeta Willig, Hannu Vähänikkilä, Jukka Ristiniemi and Pekka Jalovaara

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista
Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki

Mikkelin Keskussairaalan osteoporoosimurtumat v. 2008 – muistuiko luulääkitys?
Tommi Kääriäinen, Ville Waris, Arja Kuukka, Aila Montonen ja Pekka Wari

Hemofliapotilaiden tekonivelleikkaukset Ortonissa - alustavat tulokset
Heidi Danielson, Pekka Ylinen

Polven osteochondritis dissecans – potilaiden hoito synteettisellä TruFit-implantilla
Pekko Penttilä, Antti Joukainen, Mikko Haara, Heikki Kröger

Eturistisiderepeämän korjausleikkaus yhden vai kahden siirteen tekniikalla – satunnaistettu kliininen tutkimus kahden vuoden seurantatuloksista ja MRI-löydöksistä
Piia Suomalainen, Anna-Stina Moisala, Antti Paakkala, Pekka Kannus, Timo Järvelä

Prospektiivinen randomisoitu tutkimus traumaattisen patellaluksaation konservatiivisesta hoidosta: ortoosi-immobilisaatio verrattuna vapaaseen mobilisaatioon
Petri Sillanpää, Heikki Mäenpää, Antti Paakkala

Olkanivelen preoperatiivisen liikkuvuuden vaikutus kiertäjäkalvosinrepeämän leikkaustulokseen
Juha Kukkonen, Ari Itälä, Ville Äärimaa

Benjaminin osteotomia olkanivelen artroosikivun hoitona
Martti Vastamäki

Vältä akromioplastiaa nuoren ihmisen löysän olan hoitona
Martti Vastamäki

Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa
Martti Vastamäki

Strukturoitu elektroninen olkalähete – tavoitteena paremmat lähetteet ja tehokkaampi hoito
Juha Paloneva , Marjo Oikari, Jari Ylinen, Minna Ingalsuo, Ilkka Kunnamo, Ilkka Kiviranta

Olkasairauksien hoitoketju Keski-Suomessa
Juha Paloneva, Marjo Oikari, Jari Ylinen , Mauno Vanhala, Ilkka Kiviranta

Ewingin sarkooma Suomessa 1990–2008
Joni Serlo, Ilkka Helenius, Mika Sampo, Ulla Pihkala, Sanna Kivivuori, Kim Vettenranta, Mikko Perkkiö, Aarne Kivioja, Erkki Tukiainen, Tom Böhling, Ari Ristimäki, Markku Kallajoki ja Maija Tarkkanen

Distaalisen värttinäluun murtumien epidemiologia ja vuodenaikavaihtelu Oulussa
Tapio Flinkkilä, Kai Sirniö, Marjo Hippi, Sari Hartonen, Reija Ruuhela, Pekka Hyvönen ja Juhana Leppilahti

Prospektiivinen kliininen tutkimus radiostereometrisen analyysin (RSA) käytöstä volaarisesti levytettyjen C-tyypin värttinäluun alaosan murtumissa
Rami Madanat, Niko Strandberg, Niko Moritz, Kimmo Mattila, Tero Vahlberg, Tatu J. Mäkinen, Hannu T. Aro

Telaluun rustovauroiden operatiivinen hoito biosynteettisellä sylinterillä
Heikki Mäenpää, Petri Sillanpää, Antti Paakkala

Kliinisten syndesmoosi-testien validiteetti ja reliabiliteetti supinaatio-ulkorotaatio (Weber B) -tyypin nilkkamurtumissa
Harri Pakarinen, Tapio Flinkkilä, Pasi Ohtonen, Pekka Hyvönen, Martti Lakovaara, Juhana Leppilahti, Jukka Ristiniemi

Tillaux-murtumien esiintyvyys aikuisten leikatuissa nilkkamurtumissa
Mika Junnila, Eero Gullichsen

Sisäisen kiinnityksen ja leikkauksen jälkeisen tuennan merkitys chevron-osteotomian pitkäaikaistuloksissa
Ilkka Pentikäinen, Jouni Piippo, Pasi Ohtonen, Juhani Junila ja Juhana Leppilahti

Diskusproteesi kroonisen ristiselkäkivun hoitona - 2–5 vuoden seurantatulokset
Teija Lund, Timo Laine, Heikki Österman, Hertta Simola, Dietrich Schlenzka

Kaularangan instrumentoitu fuusio luustodysplasia-lapsilla – retrospektiivinen tutkimus
Niklas Pakkasjärvi, Mikko Mattila, Ville Remes ja Ilkka Helenius

Istmisen spondylolisteesin operatiivinen hoito lapsuudessa
Tuomas Jalanko, Ilkka Helenius, Ville Remes, Tommi Lamberg, Pekka Tervahartiala, Timo Yrjönen, Mikko Poussa, Dietrich Schlenzka

Talvella 2010 lumenpoiston yhteydessä pudonneet HYKS Töölön sairaalassa hoidetut potilaat
Miia Aulanko, Tim Söderlund, Lauri Handolin, Jarkko Pajarinen, Kari Kanto

Autologisten rustosolusiirteiden käyttö ja kokemukset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Martti Suokas, Antti Joukainen, Heikki Kröger

Suomen Ortopediyhdistyksen 60-vuotis juhlakokous
Tampere 5.–6.5.2011