SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SOT-lehti On-line 3/2009

SUOMEN ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA - VOL 32. No 3-2009

Puheenjohtajan tervehdys
Jan Lindahl

Polven nivelkierukan repeämän korjaus artroskooppisesti: Prospektiivinen, randomisoitu kliininen tutkimus sulavaa ruuvia tai sulavaa nuolta repeämän kiinnitykseen käytettäessä
Sally Järvelä, Hannu Sirkeoja, Timo Järvelä

Kierukan artroskooppisen osaresektion tulokset degeneratiivisen kierukkarepeämän hoidossa; vuoden seurannan tulokset
Raine Sihvonen, Timo Järvelä, Teppo Järvinen

Mediaalisen patellofemoraaliligamentin avulsio altistaa patellan instabiliteetille traumaattisen luksaation jälkeen
Petri Sillanpää , Ville Mattila , Erno Peltola , Tuomo Visuri , Heikki Mäenpää , Harri Pihlajamäki

Vaikean lasten ja nuorten skolioosin leikkaushoidon tulokset

Ilkka Helenius, Mikko Mattila, Timo Parkkila

WHO:n tarkistuslistan käytöstä hyötyä neurokirurgian leikkauksissa
Anna Kotkansalo, Riikka Takala, Ari Katila, Karolina Peltomaa, Riitta Aaltonen, Timo Savunen, Esa Kotilainen, Tuija Ikonen

Lasten selkävammojen esiintyvyys ja operatiivisen hoidon tarve Suomessa vuosina 1997–2006
Ville Puisto, Sakari Kääriäinen, Antti Impinen, Timo Parkkila, Erkki Vartiainen, Tuomas Jalanko, Mikko P Pakarinen, Ilkka Helenius

Kokemukset lanneselän diskusproteesista TYKS:ssa 2,5 vuoden seurannan jälkeen

Esa Kotilainen, Antti Puntala, Vesa Vilkki, Janek Frantzen

VPK-kirurgia, vältettävissä oleva hoitovirhe
Martti Vastamäki

Lonkkamurtumapotilaiden osteoporoosin lääkehoito on yhteydessä matalampaan kuolleisuuteen
Reijo Sund, Ilona Nurmi-Lüthje, Merja Juntunen, Peter Lüthje

Pyöräilijöiden tapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa
Noora Airaksinen, Peter Lüthje

Traumaattisen vs. ei-traumaattisen kiertäjäkalvosimen repeämän leikkaushoidon tulokset TYKS:ssa
Juha Kukkonen, Ari Itälä, Ville Äärimaa

Operatiivisesti hoidetut torakolumbaalirangan metastaasit Keski-Suomen keskussairaalassa 2007–2008: Leikkausindikaatiot ja tulokset
Kati Kyrölä, Liisa Pekkanen

Tarkkaile lapaluuta, diagnoosi voi helpottua
Martti Vastamäki

50-vuotiaan miehen ”halvaantuneet” kädet
Heidi Vastamäki, Veera Pikkarainen ja Martti Vastamäki

Serratuspareesi - 85 potilaan pitkäaikaisseuranta
Veera Pikkarainen, Martti Vastamäki

DASH-kyselykaavakkeen suomentaminen ja kulttuuriadaptaatio
Eeva Hacklin, Satu Timlin, Rami Madanat, Niko Strandberg, Hannu Aro

Olkanivelen artroosin esiintyvyys artroskooppisen labrumin uudelleenkiinnittämisen (Bankartin leikkaus) jälkeen – 13 vuoden seurantatutkimus
Lauri Kavaja, Ilkka Sinisaari, Vesa Savolainen, Jan-Magnus Björkenheim, Jarkko Pajarinen, Ville Haapamäki, Mika Paavola

Läpäisevän kiertäjäkalvosinrepeämän esiintyvyys potilailla kliinisen pinneoireyhtymädiagnoosin jälkeen. Prospektiivinen kliininen tutkimus
Mikko Rantasalo, Teppo Järvinen, Antti Malmivaara, Kalevi Hietaniemi, Timo Järvelä, Simo Taimela, Harri Sintonen, Jyrki Salmenkivi, Juha Kalske, Vesa Lepola, Ilkka Sinisaari, Vesa Savolainen, Jarkko Pajarinen, Ville Haapamäki, Markku Järvinen, Mika Paavola

Intramedullaarinen luun pidennys - ensimmäiset kokemukset moottoroidusta ydinnaulasta
Dietrich Schlenzka, Timo Yrjönen, Rainer Baumgart

Tapausselostus: molemmanpuoleiset reisimurtumat alendronaattihoidon komplikaationa

Tero Yli-Kyyny, Inari Tamminen, Heikki Kröger

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla nivelreumapotilailla – 4 019 lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset Suomen tekonivelrekisteristä
Keijo T. Mäkelä, Antti Eskelinen, Pekka Pulkkinen, Petri Virolainen, Pekka Paavolainen, Ville Remes

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 4 032 nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista
Keijo T. Mäkelä, Antti Eskelinen, Pekka Pulkkinen, Pekka Paavolainen, Ville Remes

Birmingham Hip Resurfacing –pinnoiteproteesin 5-8 vuoden tulokset: 144 ensimmäistä proteesia, retrospektiivinen katsaus
Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki

Polven tekonivelkirurgian keskittäminen kannattaa
Timo Puolakka, Antti Eskelinen, Jyrki Nieminen, Esa Jämsen, Teemu Moilanen

Fixed flexion view detects narrowing of the joint space width better than the standing extended view in patients with moderate osteoarthritis of the knee – Retrospective study of 545 knees
Tuukka Niinimäki, Risto Ojala, Jaakko Niinimäki, Juhana Leppilahti

High medial joint space width or low lateral/medial joint space width ratio in preoperative radiographs - high risks for early failure of unicompartmental knee arthroplasty

Tuukka Niinimäki, Juha Partanen, Ari Pajala, Juhana Leppilahti

Tavallinen L-levy vs lukkolevy tibian lateraalikondyylin murtumien hoidossa. Retrospektiivinen tutkimus vuosina 2002–2008 hoidetuista potilaista
Markus Parkkinen, Antti Helminen, Eero Hirvensalo, Jan Lindahl

Nilkkamurtumien vaaratekijät - OSTPRE-murtumakohortin väestöpohjainen riskitekijäanalyysi 13,9 vuoden seurannassa
Salovaara Kari, Hietala Jukka, Rikkonen Toni, Sirola Joonas, Tuppurainen Marjo, Kröger Heikki

Epidemiology of ankle fractures - how many fractures can be treated conservatively?
Harri Pakarinen, Tapio Flinkkilä, Pasi Ohtonen, Jukka Ristiniemi

Suomen ensimmäinen säärimurtuman hoito ulkoisella kiinnityksellä; 38-vuotisseuranta

Martti Vastamäki ja Allan J Aho

Solisluun keskiosan murtumien leikkaushoidon ja konservatiivisen hoidon vertailu – randomoitu prospektiivinen tutkimus
Kaisa Virtanen, Mika Paavola, Ville Remes, Jarkko Pajarinen, Vesa Savolainen, Jan-Magnus Björkenheim

Potilasvahingot nilkkamurtumien diagnostiikassa ja hoidossa

Eero Hirvensalo, Jarkko Pajarinen, Ari Majola, Jari Salo, Reima Palonen, Ole Böstman

Mikrokuvioinnin vaikutus mesenkymaalisten kantasolujen adheesioon, levittäytymiseen ja luuksi
Emilia Kaivosoja, Sami Myllymaa, Katja Myllymaa, Tarvo Sillat, Reijo Lappalainen, Yrjö T. Konttinen

Piin soluyhteensopivuuden parantaminen mikrokuvioinnilla
Emilia Kaivosoja, Sami Myllymaa, Vesa-Petteri Kouri, Katja Myllymaa

Kulumapartikkelit säätelevät Tollin kaltaisten reseptoreiden määrää peri-implanttikudoksissa

Jukka Pajarinen, Zygmunt Mackiewicz, Raimo Pöllänen, Michiaki Takagi, Noah J. Epstein, Ting Ma, Stuart B.Goodman, Yrjö T. Konttinen

Failed foot
Tero Klemola