SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SOT-lehti On-line 3/2008

SUOMEN ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA - VOL 31. No 3-2008

Puheenjohtajan tervehdys
Kimmo Vihtonen

Suomen Ortopediyhdistyksen ohjelma Operatiivisilla päivillä 2008

Kasvuikäisen terve selkä. Prospektiivinen tutkimus lanneselän välilevyjen kehityksestä kasvuiästä aikuisikään
Erkko Klemetti, Martina Lohman, Teija Lund, Kalevi Österman, Dietrich Schlenzka

Lasten ja nuorten skolioosin leikkaustulokset pedikkeliruuvijärjestelmällä
Ilkka Helenius, Timo Parkkila

Neuromuskulaarisen skolioosin radiologiset leikkaustulokset Ortonissa
Katariina Korhonen, Luiz Rodrigues, Dietrich Schlenzka, Timo Yrjönen, Mikko Poussa

Selän virheasentojen hoito diastrofista dysplasiaa sairastavilla potilailla
Pitkäaikainen, väestöpohjainen seurantatutkimus
Tuomas Jalanko, Ville Remes, Jari Peltonen, Mikko Poussa, Ilkka Helenius

Walking Distance as a Measure of Disability in Lumbar Spinal Stenosis
Hurri H, Sainio P, Kinnunen H, Kankare J, Heliövaara M, Slätis P, Malmivaara A and the Finnish Spinal Stenosis Study Group

Spondylolyysi- ja degeneratiivinen spondylolisteesi -potilaiden selän funktio 3 kk postoperatiivisesti - TAYS-K-SKS Spondylodeesirekisterin varhaistuloksia
Marko H Neva, Liisa Pekkanen, Ilkka Marttinen, Kati Kyrölä, Marko Wahlman, Kimmo Vihtonen, Esa Halonen, Seija Rautiainen, Tiina Kaistila, Arja Häkkinen ja TAYS & K-SKS Spine Reg Team

Spinaalistenoosin leikkaus on vaikuttava hoito, mutta uuteen selkäleikkaukseenkin saattaa joutua - rekisteripohjainen riskianalyysi
Seppo Seitsalo, Reijo Sund, Ilmo Keskimäki, Heikki Österman, Antti Malmivaara

Bakteerien tunnistajia peri-implanttikudoksissa
Tuomas Lähdeoja, Jukka Pajarinen, Vesa-Petteri Kouri, Tarvo Sillat, Jari Salo, Yrjö T. Konttinen

Biomateriaalien bakteeriadheesion vastustuskyky: tantaali, titaani ja kromi verrattuna timantinkaltaiseen hiileen
Jaakko Levon, Katja Myllymaa, Vesa-Petteri Kouri, Riina Rautemaa, Teemu Kinnari, Sami Myllymaa, Yrjö T. Konttinen, Reijo Lappalainen

Tollin kaltaiset reseptorit lonkan totaaliproteesien septisessä ja aseptisessa irtoamisessa - mahdollinen vaste vaarasignaaleihin?
Jukka Pajarinen, Elisabetta Cenni, Lucia Savarino, Enrique Gomez-Barrena, Yasunobu Tamaki, Michiaki Takagi, Jari Salo, Yrjö T. Konttinen

Stafylokokkien adheesio-interaktiot dynaamisissa olosuhteissa
Jaakko Levon, Antti Soininen, Maria Katsikogianni, Katja Myllymaa, Reijo Lappalainen, Yrjö T. Konttinen, Teemu J. Kinnari, Veli-Matti Tiainen, Yannis Missirlis

Rintarangan ja kämmenen osteoporoosi ennustavat lonkkamurtumaa
Ville Puisto, Markku Heliövaara, Paul Knekt, Arpo Aromaa, Harri Rissanen, and Ilkka Helenius

Mikkelin Osteoporoosi Indeksi (MOI) tunnistaa murtumariskin kuten FRAX 500 murtumapotilaan ja 1024 väestöverrokin analyysi.
P.Waris, V. Kiviniem, J.Sirola, M. Tuppurainen ja V. Waris

Suomalaisten huippu-urheilijahiihtäjien, -uimareiden, -kestävyysjuoksijoiden ja -jalkapalloilijoiden akuutit vammat ja rasitusvammat - 12 kuukauden retrospektiivinen seurantatutkimus
Leena Ristolainen, Ari Heinonen, Ben Waller, Heidi Mannström, Hanna Turunen, Jyrki A. Kettunen, Urho M. Kujala

Kokemuksia lonkka-artroskopioiden hyödyistä: Prospektiivinen seurantatutkimus
Timo Järvelä

Hermon faskikulaarinen kompressio on syytä hoitaa kirurgisesti
Martti Vastamäki, Heidi Vastamäki-Mehtälä

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus
Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0-25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä
Keijo T. Mäkelä, Antti Eskelinen, Pekka Pulkkinen, Pekka Paavolainen and Ville Remes

Jonotusajan vaikutus lonkan ja polven tekonivelleikkauspotilaiden selviytymiseen
Kari Tirkkonen, Päivi Rautava, Petri Virolainen

Western Ontario Meniscal Evaluation Tool (Womet) - elämänlaatumittarin kääntäminen suomenkielelle ja validointi kierukkarepeämäpotilaille
Raine Sihvonen, Timo Järvelä, Teppo Järvinen

MCII - Minimal Clinically Important Improvement Lysholm ja Womet -polvimittareiden pienin kliinisesti merkittävä muutos
Raine Sihvonen, Timo Järvelä, Teppo Järvinen

Bicepsin distaalijänteen korjaus jännesiirteellä; teknisiä yksityiskohtia
Martti Vastamäki, Heidi Vastamäki-Mehtälä

TOS alle kolmekymppisten eläköittäjänä
Heidi Vastamäki-Mehtälä, Martti Vastamäk

Kipupumpun käyttö artroskooppisen subakromiaalitilan dekompression jälkeen: kaksivuotisseurannan tulokset
Sally Järvelä ja Timo Järvelä

Time for a new name for frozen shoulder - contracture of the shoulder
Tim Bunker, Princess Elizabeth Orthopaedic Centre, Exeter, Devon

Suomen Ortopedia ja Traumatologia -lehden kirjoitusohjeet