SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SOT-lehti On-line 3/2007

SUOMEN ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA - VOL 30. No 3-2007

Kausi lopussa - puheenjohtaja vaihtuu
Heikki Kröger

SOY:N ohjelma Suomen kirurgiyhdistyksen operatiivisilla päivillä
21.-23.11.2007, Helsingin Messukeskus

Mortality in the presence of a vertebral fracture, scoliosis, or Scheuermann´s kyphosis in the thoracic spine
Ville Puisto, Harri Rissanen, Markku Heliövaara, Paul Knek, Ilkka Helenius

Puolinikaman poisto synnynnäisen skolioosin hoidossa
Ilkka Helenius

Välilevyproteesi kroonisen selkäkivun hoitona: kahden vuoden seurantatulokset Sairaala ORTONin 16 ensimmäisellä potilaalla
Hertta Simola, Teija Lund, Timo Laine, Heikki Österman, Dietrich Schlenzka

BAK-kierresylinteri lannerangan luudutuksessa. 4-7 vuoden seurantatutkimus Päijät-Hämeen keskussairaalassa
Raimo Niskanen, Olli Korkala

Pannaanko selkä kerralla kuntoon? Uusintaleikkausriski lanneselän luudutusleikkauksen jälkeen
Seppo Seitsalo, Reijo Sund, Heikki Österman, Antti Malmivaara, Ilmo Keskimäki

Mitä selkäpotilas odottaa leikkaukselta? Eurooppalainen monikeskustutkimus 353 selkäpotilaan odotuksista leikkauksen suhteen
Teija Lund, Mathias Häfeli, Achim Elfering, Max Aebi, Brian Freeman, Peter Fritzell, Jose Guimaraes Consciencia, Claudio Lamartina, Michael Mayer, Norbert Boos

Pedikkeliruuvauksen tarkkuus johdottomalla, aktiivisiin LED-markkereihin ja TT-kuvaukseen perustuvalla navigaatiomenetelmällä
Timo Laine, Martina Lohman, Teija Lund, Heikki Österman, Jouni Lohikoski ja Dietrich Schlenzka

Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Jami Jonninen, Jukka Kettunen, Juha Lumiaho, Heikki Kröger

Lihavuus voi huonontaa polven tekonivelleikkauksen tulosta
Jaakko Järvenpää, Jukka Kettunen, Jarmo Heiskanen, Jukka Huopio, Juha Lumiaho, Hannu Miettinen

Polven sisäsyrjän osatekonivelleikkaus Miller-Galante II -tekonivelellä - keskipitkän aikavälin kliiniset ja radiologiset tulokset
Esa Koskinen, Pekka Paavolainen, Antti Eskelinen, Arsi Harilainen, Jerker Sandelin, Pekka Ylinen, Kaj Tallroth, Ville Remes

Valetun ja modulaarisen tibiakomponentin eloonjäämisessä ei eroa - 751 AGC-polviartroplastian tulokset RSS:n nivelreumapotilailla
Anna-Katriina Himanen, Eero A Belt, Matti UK Lehto, Martti MJ Hämäläinen

Polvitekonivelen uusintaleikkaussyiden vertailu ja rekisterien ongelmat
Pekka Tamminen, Esa Jämsen, Jorma Pajamäki, Teemu Moilanen

Stafylokokkien ja caco-2 solujen kiinnittyminen timantti-polytetrafluoro-eteeni - hybridipinnoitteeseen
Teemu Kinnari, Antti Soininen, Veli-Matti Tiainen, Esa Alakoski, Yrjö T. Konttinen

Polyeteenivälikappaleiden takapinnan kuluma Hexloc-kupeissa
Hiroyuki Kawaji, Arto Koistinen, Rami Korhonen, Reijo Lappalainen, Martina Lohman, Jari Salo, Enrique Gomez-Barrena, Yrjö T. Konttinen, Pekka Ylinen, Kaj Tallroth

Kondroptosis: Dead but still alive
Tarvo Sillat, Yrjö T. Konttinen, Zygmunt Mackiewicz, Vesa-Petteri Kouri, Jürgen Steinmeyer

Periasetabulaaristen metastaasien kirurginen hoito
Jyrki Nieminen, Toni-Karri Pakarinen ja Minna Laitinen

Potilaiden käsitys terveyteen liittyvästä elämänlaadusta lonkan tekonivelleikkauksen jälkeisenä toipumisaikana - kuuden kuukauden seurantatutkimus
Liisa Montin

Diagnosoi ja hoida ajoissa acetabulumin revisiossa käytetyn metallin aiheuttama iskiashermon vaurio - 6 potilaan seurantatutkimus
Vastamäki M, Ylinen P, Puusa A, Paavilainen T.

Skapularesektiosta pysyvä apu kroonisessa kivuliaassa skapulokostaalisyndromassa
Martti Vastamäki, Heidi Vastamäki-Mehtälä

Rotator cuff -korjauksen jälkeinen jäätynyt olkanivel - pitkäaikaisseuranta 73 potilaalla
Vastamäki-Mehtälä H, Vastamäki M

Anestesiamanipulaatiosta hyvät tulokset jäätyneessä olkanivelessä
Vastamäki-Mehtälä H, Varjonen L, Vastamäki M

Bicepsin distaalijänteen korjaus vapaalla jännesiirteellä. Kliiniset, röntgenologiset ja biomekaaniset tulokset 15 potilaalla 10-vuotisseurannassa
Martti Vastamäki, Heidi Vastamäki-Mehtälä

Kehon koostumus ja fyysinen suorituskyky - 140 varusmiehen DEXA-tutkimus
Ville M. Mattila, Kaj Tallroth, Markku Marttinen, Harri Pihlajamäki

Oppikirjojen vastaista: "Psyykkisen" vaikean olkainstabiliteetin kirurginen hoito 13-vuotiaalla tytöllä.
Martti Vastamäki

Stoffellan menetelmä distaalisen osteotomian kiinnitysmenetelmänä vaivaisenluun hoidossa
Mika Niemeläinen ja Jarmo Kangas

Kampurajalan hoito Ponseti-menetelmällä
Sari Salminen, Pentti Kallio

Evaluation of a single session of low-energy extracorporeal shock wave treatment for chronic plantar fascitis
Imke Höfling, Antti Joukainen, Petri Venesmaa, Heikki Kröger

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset
Daisuke Ogino, Hiroyuki Kawaji, Liisa Konttinen, Matti Lehto, Pekka Rantanen, Antti Malmivaara, Yrjö T. Konttinen, Jari Salo

Tapaturmien ensikäynnit Kuusankosken aluesairaalassa kahden vuoden aikana - tutkimus Päijät-Hämeen keskussairaalan ja Kuusankosken aluesairaalan vastuualueella
Ilona Nurmi-Lüthje, Kalevi Karjalainen, Jari Hinkkurinen, Kimmo Salmio, Lasse Lundell, Martti Salminen, Janne Pelkonen, Anne Kajander, Peter Lüthje

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi?
Tero Yli-Kyyny, Johanna Ojanperä, Petri Venesmaa, Jukka Kettunen ja Hannu Miettinen

Kalsiumin ja D-vitamiinin käyttö reseptilääkkeenä pienensi lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuutta - tutkimus Päijät-Hämeen keskussairaalan ja Kuusankosken aluesairaalan vastuualueella
Ilona Nurmi-Lüthje, Peter Lüthje, Juha-Pekka Kaukonen, Salla Tanninen, Helena Naboulsi, Kalevi Karjalainen, Matti Kataja

Säären alaosan murtumien levykiinnitys TYKS:ssa 2001-2006
Juho Rantakokko, Hanna-Reeta Hyvärinen, Eero Gullichsen

Tuotantoprosessien vaikutus kustannuksiin erikoissairaanhoidossa
Fredrik Eklund, Paulus Torkki, Pekka Paavolainen, Seppo Seitsalo

Sementtikiinnitteisen lonkkatekonivelen pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla - 12 yleisimmin käytetyn sementtikiinnitteisen tekonivelmallin pitkäaikaistulokset Suomen endoproteesirekisterin aineistossa
Keijo Mäkelä, Antti Eskelinen, Pekka Pulkkinen, Pekka Paavolainen, Ville Remes

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus vs. perinteinen sementitön lonkan teko­nivelleikkaus metalli-metalli liukupinnalla - väestötason pysyvyystulosten vertailu Suomen endoproteesirekisteristä
Antti Eskelinen, Ville Remes, Keijo Mäkelä, Pekka Pulkkinen, Pekka Paavolainen

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla - 65 673 lonkan primaarin tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 0-25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä
Keijo Mäkelä, Antti Eskelinen, Pekka Pulkkinen, Pekka Paavolainen ja Ville Remes

Tuplasiirretekniikka vai perinteinen yhden siirteen tekniikka polven eturistisiteen rekonstruktioleikkaukseen. Prospektiivinen, randomoitu kliininen tutkimus
Timo Järvelä, Anna-Stina Moisala, Raine Sihvonen, Sally Järvelä, Pekka Kannus, Markku Järvinen

Prospektiivinen, randomoitu työ semitendinosus- ja gracilissiirteillä (STG) tehdyn polven eturistisiteen repeämän korjausleikkauksen kiinnitystavan vertailemiseksi. Elimistössä liukenevat poikkitangot vs. "ekspansiopultti" vs. liukeneva interferenssiruuvi.
Arsi Harilainen, Jerker Sandelin

Urheilijan osteitis pubiksen uusi kirurginen hoitomuoto ja MRI-löydökset
Hannu Paajanen, Heikki Hermunen ja Jari Karonen

Suomen Ortopediyhdistys. XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi
Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.-11.4.2008

Suomen Ortopedia ja Traumatologia -lehden kirjoitusohjeet