SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SOT-lehti On-line 4/2006

SUOMEN ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA - VOL 29. No 4-2006

Teemana trauma
Jan Lindahl, Ari Leppäniemi

Avomurtumien luokitus ja erityispiirteet
Mikko Kirjavainen, Töölön sairaala, HUS

Eksterni vai interni fiksaatio avomurtumissa?
Jan Lindahl, HYKS, Töölön sairaala, Ortopedian ja traumatologian klinikka

Komplisoitunut raajan pehmytkudosvamma
Hannu Kuokkanen, TAYS Plastiikkakirurgian osasto

Yläraajan avomurtumien hoidon erityispiirteet
Ville Alanen, Käsikirurgian klinikka, HYKS

Vuotava vatsavammapotilas - mitä tehdään?
Ari Leppäniemi, HYKS Meilahden sairaala

Sisäelinvammojen postoperatiiviset komplikaatiot
Hannu Paajanen, Kirurgian yksikkö, Mikkelin keskussairaala

Kyynärnivelen luksaation hoito
Ville Alanen, Käsikirurgian klinikka, HYKS

Olkaluksaatio - milloin operatiivinen hoito?
Jarkko Pajarinen, HUS/HYKS, ortopedian ja traumatologian vastuuyksikkö, Töölön sairaala

Pitkittynyt kiputila nilkan nyrjähdys­vamman jälkeen - miten tutkin ja hoidan?
Heikki-Jussi Laine, TULE-kirurgian vastuuyksikkö, TAYS

Kaularankavammojen radiologinen diagnostiikka ja luokitus
Mika Koivikko, HUS Röntgen, Töölön sairaala

SOT-lehden kirjoitusohjeet