SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

SOT-lehti On-line 3/2006

SUOMEN ORTOPEDIA JA TRAUMATOLOGIA - VOL 29. No 3-2006

Pääkirjoitus
Heikki Kröger

Operatiiviset päivät 8.-10.11.2006 Helsingin Messukeskuksessa
Ohjelma

Onks näyttöö - muuttuuko ortopedinen tukimus?
Heikki Österman, Seppo Seitsalo

Sulkeiseen sormimurtumaan liittyvä verisuonivamma - diagnostinen sudenkuoppa
Juha Alavaikko, Jouni Havulinna, Simo Vilkki

ACL siirteen asemoinnin merkitys lopputulokseen: Prospektiivisen tutkimuksen 2 vuoden seuranta
Anna-Stina Moisala, Timo Järvelä, Arsi Harilainen, Jerker Sandelin, Pekka Kannus, Markku Järvinen

MCL repeämää ei tarvitse leikata akuutissa kombinoidussa ACL- ja gradus III MCL-vammassa. Prospektiivinen randomoitu tutkimus.
Jyrki Halinen, Jan Lindahl , Eero Hirvensalo, Seppo Santavirta

Tuplasiirre polven eturistisiteen rekonstruktioleikkaukseen
Timo Järvelä

PFNA-naulan varhaistulokset proksimaalisten reisiluun murtumien hoidossa
Kari Kanto, Jussi Elo, Heikki-Jussi Laine, Seppo Honkonen, Minna Laitinen

Syndesmoosin kiinnitys nilkkavamman osteosynteesissä TYKSissä. Biohajoavat ruuvit verrattuna metalliruuveihin, retrospektiivinen tutkimus
Helka Kurikka, Eeva Aaltonen ja Eero Gullichsen

TYKSin teho-osastolla hoidetut traumapotilaat vuosina 2000-2004
Ari Itälä, Anssi Ryösä, Juuso Tainio, Juha Perttilä, Eero Gullichsen

Injuries caused by motorcycle accidents - a 5-year survey of patients treated in Kuopio University Hospital
Imke Höfling, Paula Keinänen, Heikki Kröger

Leikkaushoidon vaikuttavuus spinaalistenoosissa. Satunnaistetun kontrolloidun hoitotutkimuksen kuuden vuoden seuranta
P Slätis, P Sainio, M Heliövaara, A Malmivaara, H Hurri, S Seitsalo, H Kinnunen, J Kankare, N Dalin-Hirvonen, A Herno, T Rönty, P Kortekangas, T Niinimäki, K Tallroth, V Turunen, T Härkänen, P Knekt, ja Finnish Lumbar Spinal Research Group

Mitä selkävaiva maksaa - selkäsairauksien suorat ja epäsuorat kustannukset
Timo Pohjolainen, Seppo Seitsalor

Aikuispotilaan pitkä spondylodeesi
Heikki Österman, Teija Lund, Mikko Poussa, Timo Laine, Jari Autti

Skolioosi lapsena tehdyn elinsiirron jälkeen
Ilkka Helenius, Hannu Jalanko, Ville Remes, Christer Holmberg, Jari Peltonen

Oululaisten lonkkamurtumat vuosina 1980-2005
Susanna Yli-Luukko, Johanna Kaunisto, Tuula Rauma, Pasi Ohtonen, Juhana Leppilahti, Petri Lehenkari

Kliinisen tutkimuksen luotettavuus polven artroskooppisen löydöksen ennustamisessa
Sari Laakso, Heikki Kröger, Jukka Huopio, Urho Väätäinen

Polven tähystysleikkaus ja kotiharjoittelu vs. kotiharjoittelu. Satunnaistettu kontrolloitu hoitotutkimus kroonista polven etuosan kiputilaa sairastavilla potilailla
JA Kettunen, A Harilainen, J Sandelin, D Schlenzka, S Seitsalo, A Malmivaara, UM Kujala

Alaraaja-amputaatiopotilaiden kuntoutuksen kehittämishanke Helsingissä
Mika Määttänen, Mauri Lepäntalo, Heikki Hurri, Janne Soininen, Timo Pohjolainen

ADAM8-fuusioproteiinin osuus nivelreuman pannuksen invaasiossa luuhun
M Ainola, YT Konttinen, TF Li, J Mandelin, M Hukkanen, SJ Choi, J Salo

Traces of biomolecules as footprints on titanium surfaces
Sannakaisa Virtanen, Antti Soininen, Veli-Matti Tiainen, Danijel Besic, Miha Pukl, Teemu Kinnari, Jari Salo, Rihard Trebse, Andrej Trampuz, Yrjö T Konttinen

Radiostereometric Analysis Using Resorbable Bioactive Radio-Opaque Ceramic Markers
Rami Madanat, Niko Moritz, Erik Vedel, Erkki Svedström, Hannu T Aro

Lasikuituvahvistetun huokoisen luusementin biomineralisaatio
Mervi Puska, Hanna Mark, Allan J Aho, Teemu Tirri, Jukka Seppälä, Pekka K Vallittu

Kortikaalisen allogeenisen luunsiirteen (strut-graft) käyttö periproteettisten murtumien hoidossa
Petri Virolainen, Keijo Mäkelä, Jari Mokka

Tibian proksimaalinen osteotomia Surfix-levyllä ja keinoluulla polven osteoartroosin hoidossa Päijät-Hämeen keskussairaalassa vuosina 2003-2005 - varhaiskokemukset
Markus Parkkinen, Juha-Pekka Kaukonen, Martti Soiva, Jussi Haapala

Mikkelin Osteoporoosi -Indeksi (MOI) ennustaa osteoporoottisia murtumia
J Sirola, V Waris, M Tuppurainen, V Kiviniemi, P Waris

Kipuoireyhtymä lapsipotilaalla
Nina Lindfors, Pentti Kallio

Subakromiaalisen impingement -oireen ja rotator cuff -repeämän päiväkirurgisen ja lyhytjälkihoitoisen kirurgisen hoidon erot ja mahdollisuudet
Sally Järvelä, Timo Järvelä, Ilkka Kiviranta, Heikki Aho

Kiertäjäkalvosimen repeämän leikkaushoidon tulokset - alustava analyysi 75 potilaan pitkäaikaisseurannasta
Niclas Borgmästars, Ville Remes, Martina Lohman, Kaj Tallroth, Martti Vastamäki

Tekonivelkirurgia on vaikuttavaa - ensimmäinen randomoitu tutkimus leikatun ja konservatiivisen hoidon välillä
M Blom, U Tuominen, S Seitsalo, A Malmivaara, J Hirvonen, K Hietaniemi, M Lehto, P Paavolainen, H Sintonen, P Rissanen

EUROHIP - eurooppalaisia eroja lonkan tekonivelleikkauksen toteutuksessa
Seppo Seitsalo, Pekka Ylinen, Pekka Paavolainen

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998-2003
Keijo Mäkelä, Ville Remes, Miika Linna, Mikko Peltola, Unto Häkkinen

Lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavien potilaiden sekä verrokkiväestön terveys- ja sosiaalipalvelujen käytön vertailua
Johanna Hirvonen, Marja Blom, Ulla Tuominen, Seppo Seitsalo, Pekka Paavolainen, Matti UK Lehto, Kalevi Hietaniemi, Pekka Rissanen, Harri Sintonen

Millainen vaikutus lisäsairauksilla on lonkan tekonivelleikkaukseen jonottavien potilaiden elämänlaatuun?
Ulla Tuominen, Marja Blom, Johanna Hirvonen, Seppo Seitsalo, Pekka Paavolainen, Matti UK Lehto, Kalevi Hietaniemi, Pekka Rissanen, Harri Sintonen

Voiko nilkan artroosi liittyä polven artroosiin?
Kaj Tallroth, Martina Lohman, Liisa Kerttula, Raafat Sayed, Arsi Harilainen

Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko - leikatako vai eikö leikata?
Esa Jämsen, Matti UK Lehto, Yrjö T Konttinen

Nivelrikkopotilaiden työhön paluu lonkan pinnoite- ja kokotekonivelleikkauksen jälkeen
Toni Keski-Jyrä, Esa Jämsen, Matti UK Lehto, Timo Puolakka, Yrjö T Konttinen

Tantaalikuppi ja tantaaliaugmentti lonkan asetabulumrevisioissa Tekonivelsairaala COXAssa
Jyri Lepistö

Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla - 68 leikkauksen pitkäaikaistulokset
Antti Eskelinen, Ville Remes, Ilkka Helenius, Pekka Ylinen, Kaj Tallroth, Timo Paavilainen

Samanaikainen kaksipuolinen lonkan tai polven tekonivelleikkaus: ei suurentunutta infektioriskiä
K Huotari, O Lyytikäinen, S Seitsalo

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa - varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta
Jukka Kettunen, Hannu Miettinen, Simo Miettinen, Marko Hämäläinen, Heikki Kröger

Polven osatekonivel primaarissa osteoartriitissa - prospektiivinen 1819 potilaan seurantatutkimus Suomen endoproteesirekisterin materiaalista
Esa Koskinen, Pekka Paavolainen, Antti Eskelinen, Pekka Pulkkinen, Ville Remes

Biokorvautuvan PLDLA-implantin käyttö vaurioituneiden metatarsofalangeaalinivelten (MTP) II-V -hoidossa. Alustavia tuloksia randomoidusta prospektiivisesta sarjasta Reumasäätiön sairaalasta
Arno Sipponen, Raine Tiihonen, Mikko Ikävalko, Eerik Skyttä, Eero Belt

Pinnoiteimplantin irtoaminen kuormituskadon, osteolyysin ja pinteen seurauksena
Ioannis Stokiannidis, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Matti Lehto, Jyri Lepistö, Reijo Lappalainen, Zygmunt Mackiewicz, Jari Salo, Esa Jämsen, Yrjö T Konttinen

SOT-lehden kirjoitusohjeet