SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Jäsenkirje 1/2006

Hyvät kollegat,

Yhdistyksen vuosikokous 24.11.2005 Messukeskuksessa

Tiivistelmä vuosikertomuksesta 2004-2005

SOY:n 55. toimintavuosi oli kokonaisuudessaan erittäin vilkas. Hallitus kokoontui 7 kertaa. Koulu-tustoiminta oli runsasta ja monipuolista. Tärkeimpiä koulutustapahtumia olivat XIII Itävallan kurssi 15.-22.1.2005 Obertauernissa ja yhdistyksen kevätkokous19.-20.5.2005 Reumasäätiön sairaalassa Heinolassa. Talous oli varsinaisen toiminnan osalta kuluneena toimintavuotena vakaalla pohjalla ja yhdistys teki jälleen ylijäämäisen tuloksen. Kansainvälisessä toiminnassa yhteistyö NOF:n ja EFORT:n kanssa jatkui aktiivisena. Pohjoismaista yhteistyötä osaltaan tiivisti Markku Järvisen toimiminen NOF:n puheenjohtajana. SOY antoi 14 pyydettyä lausuntoa, kannanottoa tai selvitystä. Yhdistyksellä oli toimintavuoden lopussa 502 jäsentä.

Hallituksen kokoonpano 2005-2006

Erovuoroisia hallituksen jäseniä oli kaksi: puheenjohtaja Olli Korkala ja rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen. Lisäksi SOT-lehden päätoimittaja Jari Salo oli ilmoittanut luopuvansa tehtävästä Operatiivisten päivien jälkeen. Uusi hallitus valittiin yksimielisesti ja sen kokoonpano on seuraava:

Heikki Kröger KYS puheenjohtaja
Kimmo Vihtonen TAYS varapuheenjohtaja 
Jan Lindahl HYKS, Töölön sairaala sihteeri
Kaisa Virtanen HYKS, Töölön sairaala rahastonhoitaja
Arsi Harilainen Sairaala ORTON jäsen
Juhani Junila OYS jäsen
Kari Mäkelä Seinäjoen KS jäsen
Marko Neva TAYS jäsen
Heikki Österman Sairaala ORTON SOT päätoimittaja
Petri Virolainen TYKS jäsen


Kaksi kautta hallituksen puheenjohtajana toimineelle Olli Korkalalle ja neljä vuotta rahastonhoitajana toimineelle Jarkko Pajariselle luovutettiin yhdistyksen viiri ja henkilökohtainen lahja kiitokseksi merkittävästä työpanoksesta yhdistyksen hyväksi.

SOT-lehden päätoimittajana vuodesta 2003 lähtien toimineelle Jari Salolle luovutettiin yhdistyksen tunnustuspalkinto - SOY-tuoppi (nro VI). SOT-lehden toimituskunnassa Jari Salo aloitti vuonna 1999. Tällä hetkellä lehden tilanne on vakaa ja lehden tuotto kuluneena toimintavuotena on ollut huomattava.

Jäsenmaksu 2005-2006

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 80 euron suuruisena. Jäsenmaksuun sisältyy entiseen tapaan Acta Orthopaedica lehden tilausmaksu sekä NOF:n ja EFORT:n jäsenmaksut.

Jari Peltonen uudeksi kunniajäseneksi

Yhdistyksen kunniajäseneksi valittiin dosentti Jari Peltonen Lasten ja nuorten sairaalasta. Perustelui-na olivat hänen aktiivinen toiminta sekä Suomen Ortopediyhdistyksessä että Suomen Lastenortopedisessä yhdistyksessä sekä ansiot ortopedian ja traumatologian alan arvostettuna kliinikkona, kouluttajana ja tutkijana. Jari Peltonen piti Fabian Langenskiöld luennon aiheesta "Lastenortopedia eilen ja tänään". Luennon jälkeen Jari Peltoselle luovutettiin Fabian Langenskiöld mitali.

Markku Vornanen Vuoden Ortopedi 2005

Hallitus päätti alkuvuodesta puheenjohtaja Olli Korkalan johdolla valita Vuoden ortopedin. Hallitus sai yhteensä 8 erittäin hyvin perusteltua ehdotusta, joiden pohjalta lopullinen valinta suoritettiin. Ehdokkaista 3 oli Helsingistä, 2 Tampereelta, 1 Espoosta, 1 Kuopiosta ja 1 Seinäjoelta.

Vuoden Ortopediksi 2005 valittiin Markku Vornanen. Hän on tehnyt pitkän kliinisen uran Töölön sairaalan selkäosaston ortopedina ja traumatologina. Ennen Töölön sairaalaan tuloaan hän toimi sairaalalääkäri Seinäjoen keskussairaalassa. Markku Vornanen tunnetaan paitsi erittäin taitavana kliinikkona ja operatöörinä, myös arvostettuna luennoitsijana ja erinomaisena opettajana. Valinnan johdosta Markku Vornaselle luovutettiin 1000 euron suuruinen tunnustuspalkinto.

Parhaat vapaiden esitelmien käsikirjoitukset

Kolme parasta vapaiden esitelmien käsikirjoitusta palkittiin ilman keskinäistä paremmuusjärjestystä 500 euron suuruisella stipendillä:

Diskusprolapsista johtuvan iskiaksen hoito infliksimabilla. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus
Jaro Karppinen, Timo Korhonen, Leena Paimela, Antti Malmivaara, Karl-August Lindgren, Simo Järvinen, Jaakko Niinimäki, Seppo Seitsalo, Heikki Hurri
Fysiatrian klinikka, OYS; ORTON Invalidisäätiön sairaala, Helsinki; FinOHTA, Helsinki

MOI! - Mikkelin osteoporoosi-indeksi tunnistaa murtumapotilaan osteoporoosin helposti. 300 murtumapotilaan ja 434 verrokin analyysi
Ville Waris1, Vesa Kiviniemi2, Joonas Sirola3, Pekka Waris3
1 KYS, Kirurgian klinikka, Ortopedia ja traumatologia, 2 Kuopion Yliopisto, tietotekniikkakeskus, 3 Mikkelin Keskussairaala

Vaikeasti vaurioituneiden rystysnivelten uusintaleikkaukset käyttäen resorboituvaa implanttia ja luusiirrettä
Mikko Ikävalko1, Raine Tiihonen1, Eerik Skyttä2, Eero Belt1
1 Reumasäätiön sairaala, Heinola, 2 HUS, Töölön sairaala

Toimintavuoden 2005-2006 tavoitteet

Tärkeimpiä koulutustilaisuuksia ovat XVII Ortopedian ja traumatologian kurssi 2.-7.4.2006 Rukalla ja Operatiiviset päivät marraskuussa 2006 Messukeskuksessa Helsingissä. Lisäksi yhdistys on mukana järjestävänä tahona useissa muissakin kotimaisissa koulutustilaisuuksissa, joista osasta on tietoa tässä jäsenkirjeessä. Tavoitteena on jatkaa tarkkaa yhdistyksen talouden hoitoa, jotta saavutettu vakavaraisuus kyetään säilyttämään. Koulutus- ja matka-apurahoja myönnetään hyvin perusteltuihin hankkeisiin, ei kuitenkaan edelleenkään väitöskirjakulujen kattamiseen. Kansainvälisessä toiminnassa jatketaan tiivistä yhteistyötä NOF:n ja EFORT:n kanssa.

XVII Ortopedian ja traumatologian kurssi 2.-7.4.2006 Rukalla

Kevään tärkein koulutustapahtuma lähestyy. Kurssitoimikunta on puheenjohtaja Jyrki Salmenkiven johdolla koonnut erittäin mielenkiintoisen ohjelman. Luennoitsijoiksi on kutsuttu monia alan sekä kotimaisia että ulkomaisia asiantuntijoita.

Ohessa on toimikunnan laatima kutsukirje, lopullinen kurssiohjelma, ilmoittautumisohjeet, tiedot matka- ja majoitusvarauksista. Lisäksi kutsukirje käsikirurgien järjestämään kokoukseen Rukalla, joka ajoittuu edeltävään viikonloppuun.

Rukan kurssin pyydetyistä luennoista julkaistaan lyhennelmät SOT-lehdessä, joiden osalta dead line on 31.1.2006! Lehden kirjoitusohjeiden mukaisesti laadittu teksti osoitetaan SOT-lehden päätoimittajalle: mailto:heikki.osterman@invalidisaatio.fi.

X AO-murtumahoidon kurssi kirurgeille 4.-6.5.2006 Haikon kartanossa

Murtumahoidon peruskurssi järjestetään Haikon kartanossa yhteistyössä SOY:n ja Suomen Trauma-tologiyhdistyksen kanssa. Kolmipäiväisen kurssin kaikkina päivinä luentojen lisäksi ohjelmaan kuu-luu ydinnaulaus- ja levytystekniikoiden harjoittelu muoviluiden avulla. Kurssin vetäjänä toimii Jan Lindahl. Luennoitsijoina ja opettajina ovat Jan-Magnus Björkenheim (HYKS), Eero Hirvensalo (HYKS), Veikko Kiljunen (HYKS), Heikki-Jussi Laine (TAYS), Martti Lakovaara (OYS), Ari Ma-jola (HYKS), Jarkko Pajarinen (HYKS), Vesa Savolainen (HYKS), Erkki Tukiainen (HYKS), Jark-ko Vasenius (HYKS) ja Petri Venesmaa (KYS).

Muita tulevia koulutustapahtumia:
(katso myös koulutuskalenteri)
SOY:n kotisivut päivitetty (www.soy-foa.org)

SOY:n kotisivujen rakennetta on syksyn 2005 aikana muutettu ja eri osioita päivitetty. Muutoksilla on pyritty selkeyttämään kokonaisuutta. Erityisesti koulutus-sivusto on kokenut uudistuksia ja jatkossa tulevat alan koulutukset esitetään tapahtumakalenterin muodossa. Uudet koulutustilaisuudet päivitetään tapahtumakalenteriin sitä mukaan, kun tieto niistä saadaan.

NOF: Göran Bauer's Grant

NOF jakaa vuosittain 70.000 DKR suuruisen apurahan jäsenkunnalleen tukemaan tutkimustyötä ulkomailla. Edellytyksenä on, että tulokset voidaan julkaista Acta Orthopaedica lehdessä. Hakemukset lähetetään sähköpostitse: olle.svensson@orthop.umu.se. Dead line on 31.3.2006 Tarkemmat hakuohjeet löytyvät apurahaa koskevasta oheisesta tiedotteesta.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille yhdistyksen jäsenille!

Jan Lindahl
sihteeri
puh. 050-4270036 (Töölön sairaala)
e-mail: jan.lindahl@hus.fi
HYKS, Töölön sairaala
PL 266
00029 HUS