SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Jäsenkirje 2/2005

Hyvät kollegat,

SOY:n kevätkokous 19.-20.5.2005 Heinolassa

Yhdistyksen joka toinen vuosi järjestettävän kevätkokouksen paikkana toimii Heinolan Reumasäätiön sairaala. Kokouksen järjestelyistä ovat vastanneet yhdistyksen puheenjohtaja Olli Korkala, Eero Belt (Reumasäätiön sairaala) ja Peter Luthje (Kuusankosken aluesairaala). Kaksipäiväinen tieteellinen ohjelma on erittäin mielenkiintoinen ja seuralaisille on tarjolla varsin hyvä oma ohjelma. Ohessa lopullinen ohjelma sisältäen myös vapaat esitelmät.

Kevätkokouksen koulutusosuuteen osallistuminen, mukaan lukien kurssilounaat ja kahvitukset, on SOY:n jäsenille maksuton. Buffet-juhlaillallinen 19.5. klo 19 alkaen hotelli Kumpelissa maksaa 25 Euroa (juomat eivät sisälly).

Ortopediyhdistyksen hotellivaraus on tehty hotelli Kumpeliin (puh. 03-7158214). Hinnat ovat 1 hengen huone 97 euroa/vrk ja 2 hengen huone 118 euroa/vrk. Jokainen varaa huoneen itse.

Kevätkokous on anottu koulutustilaisuudeksi ortopedian ja traumatologian ja yleiskirurgian spesialiteettia varten.

ILMOITTAUTUMINEN kurssille ja juhlaillalliselle viimeistään 9.5.2005 sähköpostitse: pirjo.makela@reuma.fi tai kirjeitse: Pirjo Mäkelä, Reumasäätiön sairaala, Pikijärventie 1, 18120 Heinola.

Hallitus on kokoontunut kolme kertaa ja tärkeimpiä asioita ovat olleet:

  • Yhdistyksen Heinolan kevätkokouksen valmistelu
  • Lausunto SLL:lle koskien lasten ortopedian ja traumatologian erityispätevyyttä
  • Yhdistyksen taloudenhoito; talous on vakaalla pohjalla.
  • Operatiivisten päivien ohjelma
  • Yhteistyö kotimaisten yhdistysten ja muiden tahojen kanssa
  • Yhteistyö NOF:n kanssa
  • Yhteistyö EFORT:n kanssa
Vuoden Ortopedi 2005

Ortopedia ja traumatologia on volyymiltaan suurin kirurgian toimiala; yli puolet kaikista alan leikkauksista suoritetaan ortopedian ja traumatologian puolella. Suomen Ortopediyhdistyksellä on lähes 500 jäsentä, joista vajaa 400 on aktiivisesti työelämässä.

Yhdistyksen hallitus on puheenjohtaja Olli Korkalan johdolla päättänyt valita Vuoden Ortopedin 2005. Palkinnon saajalle annetaan 1000 euron suuruinen tunnustuspalkinto.

Hallitus pyytää jäsenkuntaa tekemään ehdotuksia Vuoden Ortopediksi 2005, johon liitetään lyhyt vapaamuotoinen perustelu. Ehdotukset osoitetaan Ortopediyhdistyksen hallitukselle ja lähetetään joko kirjeitse tai sähköpostilla sihteerille: Jan Lindahl, HYKS, Töölön sairaala, PL 266, 00029 HUS tai jan.lindahl@hus.fi. Ehdotusten dead line on 30.9.2005. Ehdotukseen tulee ehdottajan nimi ja yhteystiedot.

Hallitus valitsee kokouksessaan Vuoden ortopedin tehtyjen ehdotusten pohjalta. Hallitus tulee painottamaan lopullisessa valinnassa ehdokkaiden ansioita käytännön kliinisessä työssä, mutta myös muut perustelut ja ansiot (opetus, tutkimus, etc.) tullaan ottamaan huomioon.

Vuoden Ortopedi 2005 julkistetaan torstaina 24.11.2005 yhdistyksen vuosikokouksessa Operatiivisilla päivillä, jolloin hänelle luovutetaan 1000 euron tunnustuspalkinto. Lisätietoja asiasta saa: olli.korkala@reuma.fi

XIII Finnish-Austrian Orthopaedic Trauma Meeting 15.-22.1.2005

13. suomalais-itävaltalainen traumakurssi pidettiin Obertauernissa 15.-22.1.2005. Vuonna 1981 Schrunssissa alkanut perinne sai näin jatkoa. Kurssille osallistui Suomesta 34 ja Itävallasta 14 lääkäriä. Seuralaiset ja näyttelyyn osallistuneiden firmojen edustajat mukaan lukien kurssin kokonaisvahvuus oli 80. Kaupalliseen näyttelyyn osallistui 8 näytteilleasettajaa.

Kurssin tieteellinen ohjelma koostui 39 esityksestä, joista pääosa on julkaistu SOT-lehden numerossa 1/2005. Itävaltalaisia esityksiä oli ennätysmäärä - yhteensä 19. Valtaosa esityksistä käsitteli sekä ylä- että alaraajavammojen nykydiagnostiikkaan, hoitoon ja leikkaustekniikkoihin liittyviä kysymyksiä. Uusimpien lukkolevyjen käyttö traumatologiassa sai myös runsaasti huomiota.

Kurssitoimikunnan puheenjohtajana toimi Juha Kalske, jonka hallitus valitsi myös seuraavan kurssin puheenjohtajaksi. Kurssitoimikunnassa jatkavat Jan Lindahl (tieteellinen ohjelma) ja Vesa Hamunen (firmojen yhdyshenkilö). Uudeksi toimikunnan jäseneksi valittiin Mikko Manninen. Itävallan edustajana toimikunnassa jatkaa Gerolf Peicha Grazin yliopistollisesta sairaalasta.

II Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 30.3.-1.4.2005

Kurssi järjestettiin Suomen Artroplastiayhdistyksen ja Suomen Ortopediyhdistyksen toimesta Oulussa Hotelli-Ravintola Lasaretissa. Kurssi oli täynnä ja kurssin käytännön järjestelyt sekä ohjelma on saanut runsaasti kiitosta osakseen. Seuraava kurssi järjestetään vuonna 2007. Siitä saa tietoa Suomen Artroplastiayhdistyksen kotisivuilta: www.suomenartroplastiayhdistys.fi.

AO Murtumahoidon peruskurssi 12.-14.5.2005 Haikossa

IX Murtumahoidon peruskurssi järjestetään yhteistyössä SOY:n ja Suomen Traumatologiyhdistyksen kanssa Haikossa. Kurssin ohjelmaan kuuluvat luentojen lisäksi käytännön harjoitukset muoviluilla.

VII EFORT kongressi 4.-7.6.2005 Lissabonissa

Tarkemmat tiedot löytyvät EFORT:n kotisivuilta: www.efort.org.

Ennakkoilmoittautumisen dead line oli 30.4.2005.

CAOS vuosikokous 19.-22.6.2005 Helsingissä

International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery (CAOS) seuran vuosikokous järjestetään 19.-22.6.2005 Helsingissä, Marina Congress Centerissä. Dietrich Schlenzka toimii järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. Suomen Ortopediyhdistyksen jäsenten toivotaan osallistuvan runsaslukuisesti tähän mielenkiintoiseen tapahtumaan, joka tuo Suomeen ortopedisen tietokoneavusteisen kirurgian sekä käytännön että perustutkimuksen huippuosaajat.

CAOS- International seuran hallitus on päättänyt, että SOY:n jäsenet pääsevät osallistumaan samalla maksulla kuin CAOS-Internationalin varsinaiset jäsenet (450 Euroa ennen 28.2.2005, sen jälkeen 600 Euroa).

Tietoja kongressista saa: www.caos-international.org/2005. Ilmoittautuminen tapahtuu "on-line" kotisivujen kautta. Ilmoittautuessasi kongressiin valitse kohdan "Type of Registration" valikosta: "Surgeon, CAOS Member".

II Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi 12.-14.10.2005 Helsingissä

II Valtakunnallinen traumatologian peruskurssi järjestetään Biomedicumin tiloissa Helsingissä. Kohderyhmänä ovat nuoret lääkärit, kirurgian runkokoulutusvaiheen sairaalalääkärit ja avoterveydenhuollon puolella toimivat lääkärit. 12.10.2005 aamupäivän ohjelmaan kuuluu vaikeasti vammautuneen potilaan hoito ja traumatiimin toiminta. Suomen traumahoitajat osallistuvat aamupäivän ohjelmaan ja jatkavat iltapäivällä omalla ohjelmalla. 12.10.2005 iltapäivällä ja 13.4.2005 käydään läpi tavallisimpien ylä- ja alaraajavammojen diagnostiikka ja nykyhoito. 14.4.2005 aiheena on pehmytkudostraumojen nykyhoito.

Operatiiviset päivät 23.-25.11.2005 Messukeskuksessa

VAPAIDEN ESITELMIEN KÄSIKIRJOITUKSET lähetetään SOT-lehden päätoimittajalle: jari.salo@hus.fi. Viestin aiheeksi merkitään: Vapaat esitelmät 2005. Lehden kirjoitusohjeiden mukaan laadittujen käsikirjoitusten osalta DEAD LINE on ke 31.8.2005 (HUOM AIKAISTETTU AJANKOHTA).

Mikäli lähetettyjen käsikirjoitusten kokonaismäärä ylittää niille ohjelmaan varatun ajan, on hallitus päättänyt valita ne, jotka saavat esitysajan. Kaikki kirjoitusohjeiden mukaan laaditut käsikirjoitukset kuitenkin julkaistaan SOT-lehdessä. Tällä toimenpiteellä pyritään pitämään ohjelman kokonaisaikataulu suunnitelluissa raameissa. Aikaisemmin vapaiden esitelmäsessioiden määrää on tarvittaessa lisätty, jotta kaikille on saatu järjestymään esitysaika.

Hallitus palkitsee kolme parasta käsikirjoitusta (a' 500 euroa).

Muita tulevia koulutustapahtumia: Hallitus 1.10.2004-30.9.2005

Puheenjohtaja Olli Korkala (Reumasäätiön sairaala), varapuheenjohtaja Heikki Kröger (KYS), sihteeri Jan Lindahl (HYKS, Töölön sairaala), rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen (HYKS, Töölön sairaala), Arsi Harilainen (Sairaala ORTON), Juhani Junila (Oulu), Kari Mäkelä (Seinäjoen KS), Marko Neva (TAYS), SOT-lehden päätoimittaja Jari Salo (HYKS, Töölön sairaala) ja Petri Virolainen (TYKS).

Hyvää kevättä kaikille yhdistyksen jäsenille!

Jan Lindahl
sihteeri
puh. 050-4270036 (Töölön sairaala)
e-mail: jan.lindahl@hus.fi
HYKS, Töölön sairaala
PL 266
00029 HUS