SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Jäsenkirje 1/2003

Hyvät kollegat,

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.11.2002 Messukeskuksessa. Tärkeimmät päätökset olivat seuraavat:

  • Hallituksen kokoonpano muuttui sihteerin ja yhden hallituksen jäsenen osalta ja on seuraava: Pj. Eero Hirvensalo, vpj. Olli Korkala, sihteeri Jan Lindahl, rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen, jäsenet Harri Heliö, Heikki Kröger, Maija Pesola ja Jan Lassus (SOT-lehden päätoimittaja). Erovuoroiselle Jukka Kettuselle ja ulkomaille siirtyneelle Ilkka Kivirannalle lausuttiin kiitokset hyvästä työpanoksesta.
  • Todettiin yhdistyksen talouden tasapainottuneen merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Tuleva EFORT:in kongressi huomioiden päätettiin vielä pitää jäsenmaksu ennallaan (135 euroa), jotta yllätyksiä järjestelyvaiheessa ei ilmenisi. Jäsenmaksuun sisältyy entiseen tapaan Acta Orthopaedica Scandinavica lehden tilausmaksu ja NOF:in jäsenmaksu.
  • Operatiivisten päivien tuottamasta positiivisesta tuloksesta vuodelta 2001 Kirurgiyhdistys tuloutti SOY:lle yhteensä 6.796 euroa, mikä osaltaan myös kohensi talouttamme. Tänä vuonna odotamme vähintään yhtä suurta tukea.
  • Yhdistyksen sääntöihin tehtiin muutamia päivityksiä, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Säännöt ovat nähtävänä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa: www.soy-foa.org
Toimintavuoden tavoitteet

Kuluvan vuoden toiminnan päätavoitteina on EFORT- kongressin järjestäminen sekä Operatiiviset päivät syksyllä. Lisäksi tavoitteena on edelleen palauttaa yhdistyksen vakavaraisuutta sekä koulutustoiminnan järjestäminen ja tukeminen.

EFORT-kongressi 4.-10.6.2003

Toimintavuoden päätapahtuma on EFORT-kongressi 4.-10.6.2003 Helsingin Messukeskuksessa. SOY:n EFORT-toimikunta on jatkanut kongressin valmisteluja Martti Hämäläisen ja Eero Hirvensalon johtamana. Järjestelyt ovat sujuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Abstrakteja saapui määräaikaan mennessä 2250, joista 1200 hyväksyttiin suullisiksi esityksiksi ja 1000 postereiksi.

Muistakaa ilmoittautua kongressiin http://www.congrex.fi/efort2003.

Sessioihin etsitään moderaattoreita ! Kongressiin osallistuvia ja omaa julkaisutoimintaa omaavia kollegoja pyydetään sessioiden moderaattoreiksi ja ilmoittamaan siitä erikseen suoraan kongressitoimistoon. Kyse on jäsenistön VELVOLLISUUDESTA osallistua tähän toimintaan. Kussakin sessiossa on kaksi moderaattoria, joista toinen on sovitusti suomalainen. Erillistä korvausta ei tästä kongressin puolesta voida suorittaa. Järjestelytoimikunta pyytää siis asianomaisia kollegoja ilmoittautumaan pikaisesti reserviin, joko netin kautta tai sähköpostilla: jussi.saari@efort.fi

Tulevia koulutustapahtumia:

Valtakunnallinen tekonivelkoulutus 23.-24.4.2003 Kuopiossa (yhdessä Suomen Artroplastiayhdistyksen kanssa)
  • AO- murtumahoidon kurssi kirurgeille 8.-10.5.2003 Haikossa (yhdessä Suomen Traumatologiyhdistyksen kanssa)
  • Kevätkokousta ei tänä vuonna järjestetä EFORT-tapahtuman vuosi.
  • Polven ortopedia 4.-5.9.2003 ORTONissa
  • HUS:n ja Suomen Artroplastiayhdistyksen koulutuspäivä 3.10.2003 Helsingissä
  • Operatiiviset päivät 19.-21.11.2003 Helsingissä
  • SOY:n XVI Jatko- ja täydennyskoulutuskurssi 28.3.-2.4.2004 Rukalla
Itävallan kurssi 18.-25.1.2003

XII Itävallan kurssi järjestettiin 18.-25.1.2003 Oberlechissä. Kurssi oli kokonaisuudessaan onnistunut, luentoja pidettiin yhteensä 30. Itävaltalaiset luennoitsijat tulivat Grazista ja lisäksi kurssilla esiintyi kaksi kutsuttua luennoitsijaa Kölnistä.

Seuraava Itävallan kurssi järjestetään tammikuussa 2005. Hallitus valitsi kokouksessaan 30.1.2003 seuraavan kurssin puheenjohtajaksi useiden aiempien kurssien veteraanin, Juha Kalskeen Jorvin sairaalasta. Toimikunnassa jatkavat Jan Lindahl (tieteellinen ohjelma), Harri Heliö (näyttely) ja Vesa Hamunen (yritykset).

EFORT travelling fellowship

Viime syksyn EFORT fellowship matka ei suomalaisten osalta toteutunut. Kurssin järjestämisvuoro kiertää jäsenmaiden sisällä.

Seuraava koulutuksessa oleville ortopedisairaalalääkäreille suunnattu kurssi järjestetään 27.4.-3.5.2003 Münchenissä ja Baden Badenissa Saksassa.

Ilmoitus löytyy SOY:n kotisivuilta, etusijalla ovat viimeisen vuoden ortopedisairaalalääkärit, joilla on tarvittaessa mahdollisuus myös pitää itse jokin tieteellinen esitelmä omalta tutkimusalueeltaan. SOY vastaa matkakuluista ja EFORT majoituksesta, eli varsinaisia matkakuluja ei osallistujalle tule.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan yhdistyksen sihteerille Jan Lindahlille (e-mail tai Töölön sairaala, Topeliuksenkatu 5, 00260 Hki) 28.2.2003 mennessä. Yhdistyksen sihteeri osallistui ensimmäiselle Hollannissa järjestetylle kurssille 1995 ja kurssiviikko oli erittäin mielenkiintoinen.

Koulutusapurahat

Yhdistyksellä on oma koulutusrahasto, josta voidaan jäsenille myöntää erillisen hakemuksen perusteella tutkimus/koulutusmatka-apurahaa. Vapaamuotoiset hakemukset, joista selviää anotun rahan käyttötarkoitus, osoitetaan sihteerille (yhteystiedot edellä). EFORT-kongressiin ei stipendejä myönnetä.

Zimmer Company on julistanut haettavaksi EFORT - ZIMMER apurahan, joka on suuruudeltaan yhteensä 50.000 USdollaria. Apuraha on tarkoitettu jatkokoulutukseen (esim. ulkomailla). Deadline on 31.3.2003. Tarkempia tietoja saa tästä pdf-tiedostosta tai osoitteista: mary.batella@zimmer.com ja www.efort.org.

Hyvää talvikauden jatkoa kaikille yhdistyksen jäsenille!