SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Jäsenkirje 28.1.2002

Puheenjohtajan katsaus

Toimivuodelle 2002 yhdistyksen vuosikokous valitsi uuden hallituksen. Uusina toimihenkilöinä aloittivat puheenjohtajana Eero Hirvensalo, varapuheenjohtajana Olli Korkala ja rahastonhoitajana Jarkko Pajarinen. Omasta ja muiden valittujen puolesta haluan lausua kiitokset luottamuksesta, jonka jäsenistö vuosikokouksessa ilmaisi.

Lisäksi haluan kiittää yhdistyksen edellistä puheenjohtajaa Markku Järvistä sekä rahastonhoitaja Pekka Warista päättyneestä vastuujaksosta. Kaudelle sijoittui kolme merkittävää projektia: NOF:n kokous v. 2000, yhdistyksen 50-vuotisjuhla 17.3.2001, sekä tähän yhteyteen liitetty yhdistyksen 50-vuotishistoriikin ilmestyminen. NOF:n kokous oli menestys, mitä voidaan pitää erityisen merkittävänä huomioiden aikaisempien kokousten melko vaatimaton menestys. Tampereella toiminut järjestelytoimikunta Markku Järvisen ja Pentti Lepistön johdolla ansaitsee tästä kiitokset. Yhdistyksen 50-vuotisjuhlat olivat arvokkaat, mikä sopi Suomen suurimman operatiivisen erikoisalan merkkivuoden profiiliin. Puheenjohtajan johdolla toiminutta järjestelytoimikuntaa kiitän aikaa ja vaivaa vaatineen kokonaisuuden luomisessa. Historiikkitoimikunnan puheenjohtaja Pär Slätis ansaitsee erityskiitoksen kirjaprojektin onnistumisesta.

Täysin ongelmitta ei kokonaisuudesta kuitenkaan selvitty. Itse kustannettujen 50-vuotisjuhlien, ennakoitua kattavamman historiikin ja laajentuneen hallituksen kulujen seurauksena yhdistyksen talous joutui ahtaalle. Tämä todettiin syksyn tilinpäätöksessäkin. Lähestyvä EFORT:n kokous Suomessa tulee vaatimaan yhdistykseltä taloudellista panostusta. Joitakin vuosittaisia maksuja on jouduttu osin siirtämään kuluvalle vuodelle. Tilanteen korjaamiseksi vuosikokous päätti hallituksen esityksestä korottaa jäsenmaksua 800 markkaan, eli pyöristettynä lähimpään täyteen 135 euroon.

Hallituksen tehtävänä on nyt pitää huolta positiivisesta talouden kehityksestä. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että yhdistyksen säännöllisestä toiminnasta on pääosin tuloutunut myös positiivista tulosta. Erityisesti on mainittava viime vuosien Levin kurssit, kevätkokoukset ja viimeisin Itävallan kurssi. Lisäksi on positiivisella tuloksellaan ilahduttanut autonomisesti toimiva SOT-lehti. Kullekin osatoiminnolle toivotetaan menestystä edelleenkin. Vastuuhenkilöille kuuluu kiitos tähänastisesta määrätietoisesta pyyteettömästä työstä.

Operatiivisilta päiviltäkin on vihdoin kertynyt positiivista tulosta yhdistykselle. SKY tuloutti erikoisalapohjaisten yhdistystensä jäsenmäärän suhteessa vuoden 2000 Operatiivisilta päiviltä kertyneestä voitosta kullekin erikoisalayhdistykselle varoja, SOY:lle suurimpana yhdistyksenä yhteensä 5.600 mk. Lisäksi Fenno Medical luovutti SKY:n kautta erikoisalayhdistyksille stipendin, joka oli SOY:n osalta 625 Euroa. SKY:n tarkoituksena on jatkossakin järjestävänä osapuolena huomioida mahdollisuuksiensa mukaan myös taloudellisesti erikoisalayhdistykset, jotka käytännössä ovat näyttelyjärjestelmän onnistumiselle oleellisia. Tässä merkityksessä SOY:n rooli ei ole vähäisin.

Toinen tehtävä, joka uudelle hallitukselle jäi, on ortopedian ja traumatologian erikoisalan selkeyttäminen omana spesialiteettina myös käytännön sairaalamaailmassa. Omien vastuu- ja tulosyksiköiden luominen kuhunkin sairaalan on looginen tavoite. Koska kirurgia spesialiteettina on käytännössä häviämässä (yleiskirurgian spesialiteetti ei ole osoittautunut houkuttelevaksi), tulee erilaisten kirurgisten yksiköiden muotoutuminen väistämättä ajankohtaiseksi. Suurimman spesialiteetin on tässä yhteydessä otettava suurin vastuu. Tämä toiminta voisi parhaimmillaan edesauttaa myös kiinnostusta kirurgian erikoisaloille kouluttautumiseen, joka viime vuosina on osoittautunut huolestuttavan vähäiseksi.

Toimintakevään odotuksin ja terveisin,
Eero Hirvensalo, puheenjohtaja

 Muita asioita:
  1. EFORT-fellowship.
  2. EFORT:n käytännön mukaisesti on EFORT-fellowship -vierailuja järjestetty vuosittain. Yleensä Suomen kiintiö on ollut kaksi osanottajaa syksyisin. Osallistujille matka on ollut ilmainen ja niiden tasoa on pidetty hyvänä. Nyt tarjolla on yksi paikka, kuluvana keväänä Tanskassa 28.4-3.5.2002. Etusijalla lähtijäksi on ortopedikoulutuksen jälkipuoliskolla oleva erikoistuva lääkäri, jolla on mahdollisuus pitää perillä 8 min. esitys omasta tieteellisestä tutkimustyöaiheestaan. Hakemukset SOY:n puheenjohtajalle: eero.hirvensalo@hus.fi 11.2.2002 mennessä. SOY vastaa kohtuullisista matkakustannuksista ja EFORT huolehtii perillä ylläpitokustannuksista.
  3. XV Ortopedian ja traumatologian kurssi järjestetään Levillä 17.-22.3.2002. Muutamalle lähtijöille saattaa vielä löytyä mahdollisuus lähteä. Ilmoittautumislomakkeet olivat SOT lehden numerossa 2/2002. Tiedustelut Kuopin matkatoimisto ja Jyrki Salmenkivi HYKS/Jorvin sairaala.
  4. Suomen Kirurgiyhdistyksen kevätkokous 23.-24.5.2002. Kirurgiyhdistys järjestää yhdessä Kuopion yliopiston kanssa kevätkokouksen. Ohjelma on suunniteltu huomioiden sairaalalääkäreiden erikoistumiskoulutus. Aiheena on traumapotilaan hoito. Vastuuhenkilönä Kuopiossa on E. Antero Mäkelä.
  5. NOF-kokous Uppsalassa 29.-31.5.2002. First Announcement on ilmestynyt jo syksyllä.
  6. HUS:n koulutuspäivä 4.10.2002 Paasitornissa. Käytännön ortopediaa ja traumatologiaa. Tarkempi ohjelma myöhemmin HUS:n kirurgian toimialan ilmoittamana.
  7. Seuraavat operatiiviset päivät Helsingissä Messukeskuksessa 21-23.11.2002.
  8. SOY on mukana UEMS-hankkeessa ortopedikoulutuksen yhtenäistämiseksi EU-maissa. Seuraava European exam järjestetään 5.?6.10.2002 Tukholmassa. Lisätietoja Ilkka Kivirannalta.
  9. Itävallan kurssi 2003 tammikuussa 2003.
  10. EFORT Helsingissä 4.-10.6.2003, Messukeskuksessa. First Announcement ilmestynyt, Second Announcement ilmestyy kuluvan kevään aikana. Varatkaa jo nyt tilaa kalenteriin, kyseessä ainutkertainen kokous Suomessa ainakin lähivuosikymmenten mittakaavassa!
Harri Heliö, sihteeri