SOY Sihteeri Mika Paavola, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Suomen Olkaseura

22.9.1987 kokoontui Invalidisäätiön sairaalan kirjastoon Martti Vastamäen kutsumana 12 olkakirurgisia toimenpiteitä tekevää ortopedia eri puolilta Suomea.

Kutsun mukaan tarkoituksena oli perustaa maahamme olkakirurgiaa edistävä tieteellinen yhdistys. Asia oli itänyt jo pitkään kutsujan mielessä. Vastamäki oli osallistunut jo 1980 opettajansa Suomen olkakirurgian isän Kauko A. Solosen kanssa ensimmäiseen kansainväliseen olkakirurgian maailmankongressiin Lontoossa, toiseen vuonna 1983 Torontossa ja kolmanteen 1986 Fukuokassa, johon hänet oli kutsuttu olkakirurgian kansainvälisen neuvoston Suomen edustajana. Vastamäki oli ollut myös Euroopan olkakirurgifederaation neuvoston jäsen sen perustamisesta vuodesta 1986 lähtien. Oli myös herännyt ajatus järjestää jossain vaiheessa Suomessa olkakirurgian Euroopan- tai maailmankongressi. Olkakirurgian harrastajien keskuudessa alaa eteenpäin vievän yhdistyksen perustamista pidettiin välttämättömänä. Niinpä Martti Vastamäki, Pekka Jalovaara ja Timo Raatikainen perustivat yhdistyksen 29.4.1988. Yhdistyksen rekisteröiminen kesti tavallista kauemmin, mm. siksi, että se oli virastossa kirjattu tietokoneelle Suomen Olgaseurana! Myönteinen rekisteröimispäätös Suomen Olkaseuralle tuli 6.9.1989.

Olkanivelen sairauksien ja vammojen diagnostiikka sekä kirurginen hoito olivat jääneet 1980-luvulla jälkeen muusta ortopedian alan kehityksestä. Yhdistyksen päätarkoituksena on ollut alusta asti alan tietämyksen ja koulutuksen lisääminen. Olkakirurgian osaaminen sekä diagnostiikan että toimenpiteiden osalta oli jäänyt 1980-luvulla selvästi lonkan, polven ja selän osaamisesta jälkeen, aivan perusterveydenhuollosta ortopedeihin asti. Asiaa kuvasti hyvin esimerkiksi olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämän diagnostiikan ja hoidon pitkä viive.

Yhdistyksen perustajan ja pitkäaikaisen puheenjohtajan suhteet Japaniin ja toisaalta japanilaisen olkakirurgian korkea taso innostivat järjestämään 1989 Espoon Hanasaaressa ensimmäisen skandinaavis-japanilaisen olkakirurgian kongressin, joka oli vastaperustetulle, pienelle, varattomalle yhdistykselle suuri haaste. Kongressi oli menestys, osanottajia oli yli 250, joukossa kutsuttuina 10 kansainvälistä nimekästä olkakirurgian asiantuntijaa luennoimassa. Kongressin menestys innoitti yhteistyön jatkamiseen siten, että yhteiskurssi järjestetään edelleen kolmivuosittain vuorotellen Skandinaviassa ja Japanissa. Kongressissa vierailleet asiantuntijat olivat myös olkakirurgian kansainvälisen neuvoston (ICSS) jäseniä ja vaikuttivat merkittävällä tavalla, kun päätettiin vuoden 1995 ICSS-kongressin paikasta. Syksyllä 1989 järjestettiin neljäs kansainvälinen olkakongressi ICSS, International Congress on Surgery of the Shoulder, New Yorkissa Charles Neerin johdolla. Siellä Suomen Olkaseura sai vuoden 1995 ICSS-kongressin järjestettäväkseen voitettuaan Australian äänin 18-17.

ICSS-kongressi jaettiin siten, että Suomen Olkaseura kantoi järjestely- ja taloudellisen vastuun ja Ruotsin olkakirurgiyhdistys järjesti Tukholmassa jatkokongressin 1,5 -päiväisenä. Helsingissä oli 27.6. -1.7.1995 osanottajia seuralaiset ja näytteilleasettajat mukaan luettuina yli 1 000 noin 50 maasta. Kutsuluennoitsijoita oli 100 ja rinnakkaissessioita Finlandia-talolla parhaimmillaan 6-7. Suomen Olkaseura onnistui järjestelyissä; sekä tieteellistä että sosiaalista ohjelmaa kiiteltiin. Taloudellinen tulos varmisti sen, että yhdistys on pystynyt vuosien mittaan jakamaan merkittävän määrän apurahoja olkakirurgian edistämiseksi.

Helsingin kokous johti uusiin kongresseihin ja 5.-7.6.1996 järjestettiin Jalovaaran johdolla Oulussa 2nd Advanced Practical Course on Shoulder and Elbow Surgery, Sponsored by the European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow. Kokouksessa saatiin seurata suorana reaaliaikaisena lähetyksenä 12 leikkausta, jotka Euroopan tunnetuimmat olkakirurgit suorittivat OYKS:ssa. Lisäksi pidettiin olkakirurgian alan esitelmiä. Kongressissa oli 220 osallistujaa maailman eri maista. Saamansa suuren suosion myötä järjestettiin Oulussa 25.-27.6.1998 3rd Advanced Practical Course on Shoulder an Elbow Surgery, jonne osallistujia tuli 180.

Suomen Olkaseura ry järjestää säännöllisesti sekä kotimaista että kansainvälistä koulutusta, mm. perusterveydenhuollon ammattilaisille Lääkäripäivillä ja kirurgeille Kirurgipäivillä. Koulutusta on myös järjestetty Suomen Lääkäriliitossa, Sairaala ORTONissa ja Töölön sairaalassa.

Suomen Olkaseuran jäseneksi tullaan hakemuksesta, jäseniä on nykyisin 27. Jäseneksi pyrkivältä edellytetään aktiivista toimintaa olkakirurgian alalla. Yhdistyksen hallituksen muodostavat nykyisin puheenjohtaja Vastamäki, varapuheenjohtaja Jalovaara, sihteeri Jan-Magnus Björkenheim, rahastonhoitaja Raatikainen ja jäsen Matti Lehto.