SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Suomen Ortopediyhdistys

Vuosikokous 22.11.2002 klo 10.30

Helsingin Messukeskus


1. Kokouksen avaus
SOY:n hallituksen puheenjohtaja Eero Hirvensalo avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Eero Hirvensalo valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Harri Heliö sihteeriksi

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokouksen olevan SOY:n sääntöjen mukaisesti laillinen ja päätösvaltainen

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pär Slätis ja Seppo Santavirta valittiin sekä pöytäkirjan tarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

6. Yhdistyksen vuosikertomus
Sihteeri luki yhdistyksen vuosikertomuksen, joka hyväksyttiin korjauksin. Vuosikertomus on pöytäkirjan liitteenä 1.

7. Tuloslaskelma ja tase
Yhdistyksen rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen esitteli tuloslaskelman ja taseen. Päätettiin, että jatkossa yhdistyksen päätili ja kirjanpito muilta toiminnan aloilta esitetään kukin erikseen. Tilikausi kokonaisuudessaan oli ollut voitollinen 15 359,65 eur.

8. Tilintarkastajien kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
Tilintarkastuksen oli suorittanut SOY:n tilintarkastaja KHT Eija Selenius. Jarkko Pajarinen luki tilintarkastuskertomuksen, joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä. Hallitukselle myönnettiin tili ja vastuuvapaus.

9. Jäsenmaksun määrääminen
Jarkko Pajarinen esitteli tulo- ja menoarvion tulevalle toimintavuodelle. Jäsenmaksu päätettiin entisellään 135 eurossa.

10. SOY:n hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2002-2003
Jukka Kettunen oli erovuorossa ja Ilkka Kiviranta estynyt osallistumaan hallituksen toimintaan tulevalla kaudella ulkomailla oleskelun takia. Uusiksi jäseniksi valittiin Heikki Kröger ja Jan Lindahl. Muuten entiset jäsenet jatkavat. Hallituksen kokoonpano on seuraava:

   Eero Hirvensalo HUS puheenjohtaja
   Olli Korkala PHKS varapuheenjohtaja 
   Jan Lindahl HUS sihteeri
   Jarkko Pajarinen HUS rahastonhoitaja
   Harri Heliö Diacor jäsen
   Heikki Kröger KYS jäsen
   Heikki-Jussi Laine TAYS jäsen
   Jan Lassus HUS SOT-päätoimittaja
   Maija Pesola OYS jäsen
   Hannu Tiusanen TYKS jäsen

11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Päätettiin valita SOY:lle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Valituiksi tulivat KHT Eija Selenius ja Pekka Waris sekä varatilintarkastajiksi Jukka Kettunen ja Aarne Kivioja.

12. Sääntömuutosehdotus
SOY:n voimassaolevat säännöt ovat sisältäneet kirjoitusvirheitä ja lisäksi hallitus on todennut tarvetta ajanmukaistaa sääntöjä joiltain osin. Sihteeri luki hallituksen ehdotuksen uusiksi säännöiksi. Sääntöehdotus hyväksyttiin korjauksin.

13. Muut asiat
Kunniajäsenen valinta
Kunniajäsenet: Ehdotettiin SOY:n kunniajäseneksi Timo Paavilaista. Puheenjohtaja Eero Hirvensalo esitteli hallituksen perustelut ehdotukselle. Timo Paavilainen valittiin SOY:n kunniajäseniksi ja hänelle luovutettiin SOY:n kunniakirja valinnan johdosta.

Huomionosoitus
NOF oli valinnut Martti Hämäläisen kunniajäsenekseen. Eero Hirvensalo luovutti NOF:n toimittaman mitalin valinnan johdosta.

14. Ilmoitusasiat
Martti Hämäläinen piti lyhyen katsauksen tulevasta EFORT 2003 -kokouksesta. Järjestelyt ovat sujuneet aikataulussa. Näyttelyn myyntityö on vielä keskeneräinen, sen sijaan tieteellinen ohjelma alkaa olla kasassa ja mm. vapaita esityksiä on kokoukseen tarjottu erityisen runsaslukuisesti.

Pharmacia on käynnistänyt hankkeen ortopedien yhteisten internetsivujen ja keskustelupalstan luomiseksi internetiin. Eero Hirvensalo on ollut selvittämässä hanketta, mutta SOY ei ole toistaiseksi liittynyt toimintaan mukaan johtuen ensisijaisesti siihen liittyvistä huomattavista kustannuksista. Kokous valtuutti SOY:n jatkamaan selvitystoimintaa ja mukaan liittyminen jää SOY:n hallituksen harkittavaksi.

Tuomo Visuri esitti puheenvuoron European Hip Societyn puolesta ja toivotti uusia jäseniä tervetulleiksi.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen