SOY Sihteeri Robert Björkenheim, sihteeri@soy.fi
PL 49, 00501 Helsinki,

Suomen Ortopediyhdistys - Ortopedföreningen i Finland ry

Vuosikokouksen pöytäkirja 24.11.2005 klo 10.00-11.20

Helsingin Messukeskus


1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Olli Korkala toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Päätös: Olli Korkala valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja yhdistyksen sihteeri Jan Lindahl kokouksen sihteeriksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja Olli Korkala totesi kokouksen olevan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Päätös: Laadittu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Ylinen (Sairaala ORTON) ja Heikki Österman (Sairaala ORTON).

Yhdistyksen vuosikertomus 2004-2005 (J. Lindahl)
Sihteeri Jan Lindahl esitti yhdistyksen vuosikertomuksen 2004-2005, josta käy ilmi, että kulunut 55. toimintavuosi oli kokonaisuudessaan varsin vilkas. Koulutustoiminta oli runsasta ja monipuolista. Tärkeimpiä koulutustapahtumia Operatiivisten päivien lisäksi olivat XIII Itävallan kurssi Obertauernissa ja kevätkokous Heinolassa. Kansainvälisessä toiminnassa yhteistyö NOF:n ja EFORT:n kanssa jatkui aktiivisena.

Vuosikertomuksen jälkeen kunnioitettiin vuoden aikana kuolleiden ortopedikollegojen muistoa viettämällä minuutin mittainen hiljainen hetki.

Päätös: Vuosikertomus hyväksyttiin yhdellä päivityksellä. Vuosikertomus on kokouspöytäkirjan liitteenä 1.

7. Tuloslaskelma ja tase (J. Pajarinen)
Rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen esitteli tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.10.2004-30.9.2005, joka on pöytäkirjan liitteenä 2.

Tilinpäätös osoitti ylijäämää. Pääansio tästä kuuluu SOT-lehdelle, joka tuotti aikaisempaa suuremman voiton. Yhdistyksen kevätkokous ja Itävallan kurssi tuottivat myös voittoa. Yhdistyksen jäsenmaksu oli 80 euroa. Suurimman yksittäisen kuluerän muodosti, edellisten toimintavuosien tapaan, Acta Orthopaedica lehden vuosimaksu. Muut merkittävimmät kuluerät koostuivat yhdistyksen toiminnan ylläpitämisestä, NOF:n ja EFORT:n jäsenmaksuista sekä myönnetyistä apurahoista.

Tilinpäätöksestä ja taseesta käytiin lyhyt yleiskeskustelu. Jarkko Pajarinen vastasi esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla.

8. Tilintarkastajien kertomus ja tilinpäätöksen hyväksyminen (J. Pajarinen)
Rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen esitteli tilintarkastajien KHT Kare Kauppisen ja Pekka Wariksen laatiman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.10.2004-30.9.2005, jossa todetaan, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä muille vastuuhenkilöille kuluneelta tilikaudelta.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2004-30.9.2005.

9. Vastuuvapauden myöntäminen
Päätös: Myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille tili- ja vastuuvapaus tilikaudelta 1.10.2004-30.9.2005.

10. Jäsenmaksun määrääminen seuraavalle toimintavuodelle (J. Pajarinen)
Rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen esitteli tulo- ja menoarvion tilikaudelle 1.10.2005-30.9.2006, joka noudattelee pääpiirteissään edellisen vuoden raameja. Hallituksen ehdotus oli, että jäsenmaksu säilyy ennallaan 80 euron suuruisena.

Päätös: Yhdistyksen hyvän taloudellisen tilanteen johdosta jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan 80 euron suuruisena. Samalla hyväksyttiin esitetty tulo- ja menoarvio tilikaudelle 1.10.2005-30.9.2006.

11. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2005-2006 (J. Lindahl)
Erovuoroisia hallituksen jäseniä oli kaksi: puheenjohtaja Olli Korkala ja rahastonhoitaja Jarkko Pajarinen. Lisäksi SOT-lehden päätoimittaja Jari Salo oli ilmoittanut luopuvansa tehtävästä Operatiivisten päivien jälkeen.

Jan Lindahl esitteli hallituksen ehdotuksen uudeksi hallitukseksi kaudelle 2005-2006.

Päätös: Hallituksen kokoonpano kaudelle 2005-2006 on seuraava:

   Heikki Kröger KYS puheenjohtaja
   Kimmo Vihtonen TAYS varapuheenjohtaja 
   Jan Lindahl HYKS, Töölön sairaala sihteeri
   Kaisa Virtanen HYKS, Töölön sairaala rahastonhoitaja
   Arsi Harilainen Sairaala ORTON jäsen
   Juhani Junila Oulu jäsen
   Kari Mäkelä Seinäjoen KS jäsen
   Marko Neva TAYS jäsen
   Heikki Österman Sairaala ORTON SOT-lehden päätoimittaja
   Petri Virolainen TYKS jäsen

Yhdistyksen tilien (Nordea 102330-202353 ja 102330-211461) käyttöoikeus ja solo-maksupalvelun käyttöoikeus sekä näihin tileihin liittyvien pankki- ja visakorttien käyttöoikeus siirretään Jarkko Pajariselta yhdistyksen uudelle rahastonhoitajalle Kaisa Virtaselle (090568-0909).

12. Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
Päätös: Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin KHT Kare Kauppinen ja Jarkko Pajarinen sekä varatilintarkastajiksi Aarne Kivioja ja Jukka Kettunen.

13. Kunniajäsenen/-jäsenten valinta (O. Korkala)
Puheenjohtaja Olli Korkala esitteli hallituksen ehdotuksen uudeksi kunniajäseneksi.

Päätös: Yhdistyksen kunniajäseneksi valittiin dosentti Jari Peltonen Lasten ja nuorten sairaalasta. Perusteluina olivat hänen aktiivinen toiminta sekä Suomen Ortopediyhdistyksessä että Suomen Lastenortopedisessä yhdistyksessä sekä ansiot ortopedian ja traumatologian alan arvostettuna kliinikkona, kouluttajana ja tutkijana. Valinnan johdosta hänelle luovutettiin SOY:n kunniakirja.

Vuosikokouksen jälkeen Jari Peltonen piti Fabian Langenskiöld luennon aiheesta "Lastenortopedia eilen ja tänään". Luennon jälkeen Jari Peltoselle luovutettiin Fabian Langenskiöld mitali.

14. Vuoden Ortopedi 2005 (O. Korkala)
Hallitus päätti alkuvuodesta puheenjohtaja Olli Korkalan johdolla valita Vuoden ortopedin. Hallitus sai yhteensä 8 erittäin hyvää ja hyvin perusteltua ehdotusta, joiden pohjalta lopullinen valinta suoritettiin. Ehdokkaista 3 oli Helsingistä, 2 Tampereelta, 1 Espoosta, 1 Kuopiosta ja 1 Seinäjoelta.

Vuoden Ortopediksi 2005 valittiin Markku Vornanen. Markku Vornanen on tehnyt pitkän kliinisen uran Töölön sairaalan selkäosaston ortopedina ja traumatologina. Ennen Töölön sairaalaan tuloaan hän toimi sairaalalääkäri Seinäjoen keskussairaalassa. Markku Vornanen tunnetaan paitsi erittäin taitavana kliinikkona ja operatöörinä, myös arvostettuna luennoitsijana ja erinomaisena opettajana. Valinnan johdosta Markku Vornaselle luovutettiin 1000 euron suuruinen tunnustuspalkinto ja kunniakirja.

15. Parhaat vapaiden esitelmien käsikirjoitukset
Kolme parasta vapaiden esitelmien käsikirjoitusta palkittiin ilman keskinäistä paremmuusjärjestystä 500 euron suuruisella stipendillä ja kunniakirjalla:

Diskusprolapsista johtuvan iskiaksen hoito infliksimabilla. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus
Jaro Karppinen, Timo Korhonen, Leena Paimela, Antti Malmivaara, Karl-August Lindgren, Simo Järvinen, Jaakko Niinimäki, Seppo Seitsalo, Heikki Hurri
Fysiatrian klinikka, OYS; ORTON Invalidisäätiön sairaala, Helsinki; FinOHTA, Helsinki

MOI! - Mikkelin osteoporoosi-indeksi tunnistaa murtumapotilaan osteoporoosin helposti. 300 murtumapotilaan ja 434 verrokin analyysi
Ville Waris1, Vesa Kiviniemi2, Joonas Sirola3, Pekka Waris3
1 KYS, Kirurgian klinikka, Ortopedia ja traumatologia, 2 Kuopion Yliopisto, tietotekniikkakeskus, 3 Mikkelin Keskussairaala

Vaikeasti vaurioituneiden rystysnivelten uusintaleikkaukset käyttäen resorboituvaa implanttija luusiirrettä
Mikko Ikävalko1, Raine Tiihonen1, Eerik Skyttä2, Eero Belt1
1 Reumasäätiön sairaala, Heinola, 2 HUS, Töölön sairaala

16. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

17. Huomionosoitukset
Uusi puheenjohtaja Heikki Kröger kiitti kaksi kautta hallituksen puheenjohtajana toiminutta Olli Korkalaa ja neljä vuotta rahastonhoitajana toiminutta Jarkko Pajarista erinomaisesta työstä ja merkittävästä panostuksesta yhdistyksen hyväksi. Kummallekin luovutettiin yhdistyksen uusi viiri ja henkilökohtainen lahja.

Jan Lindahl luovutti SOT-lehden päätoimittajana vuodesta 2003 lähtien toimineelle Jari Salolle yhdistyksen tunnustuspalkinnon - SOY-tuopin (järjestyksessä nro VI). SOT-lehden toimituskunnassa Jari Salo aloitti vuonna 1999. Tällä hetkellä lehden tilanne on vakaa ja lehden tuotto kuluneena toimintavuotena on ollut huomattava.

18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Olli Korkala kiitti kaikkia osallistumisesta päätti vuosikokouksen klo 11.20.